Aktualitások
Közlemény nyílt vagyonhasznosítási pályázat elbírálásáról
A Kúria egyes, válogatott szerkesztett döntéseit, jogegységi iránymutatásokat, és egyéb anyagokat tartalmazó havi folyóirat (BH) kiadása, valamint a BH-ban közlésre kerülő anyagok elektronikus jogi adatbázisba foglalás útján történő felhasználásának engedélyezése tárgyában kiírt nyilvános ajánlattételi felhívásra tett ajánlatok közül a Kúria a HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. ajánlatát fogadta el. ...
Tájékoztató a Pfv.II.20.332/2016. számú egyedi ügyben házastársi közös vagyon megosztása iránti perről
A felperes és az I. rendű alperes házastársak voltak. Az együttélést a felperes különvagyonában álló ingatlanában kezdték meg, majd azt eladták és a vételárból egy másik ingatlant vettek. Ezt, majd a következő ingatlant is eladták és egy szerkezetkész családi házat vásároltak. A lakásingatlanok vételárát részben közös vagyonból, részben különvagyonból fedezték, az egyik ingatlant jelentős vagyoni ráfordítással felújították, a házas ingatlant illetően vitatott volt az építkezés költsége is. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.235/2016. számú egészségüggyel kapcsolatos jelentős ügyben
A megrendelőlapra az uniós jog hatálya nem terjed ki, ezért nem ütközhet a mennyiségi korlátozás tilalmába az a rendelkezés, mely szerint a magyar működési nyilvántartásban nem szereplő személy vényköteles gyógyszert csak vénnyel rendelhet. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.35.761/2016. számú piacfelügyelettel kapcsolatos jelentős ügyben
Az óvadéknyújtási tevékenység nem minősül a Hpt. szerinti pénzkölcsönnyújtásnak, az ilyen jogügyletek végzéséhez nem szükséges az MNB engedélye.
A felperesi társaság óvadékot nyújtott a Hitelintézet által az adósok részére nyújtott kölcsönökhöz, akik ennek fejében a felperes részére óvadéki díjat fizettek. Az alperes piacfelügyeleti eljárása eredményeként hozott határozatában megtiltotta, hogy a felperes engedély nélkül hitel- és pénzkölcsönnyújtás pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, és bejelentés hiányában pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson. ...
Tájékoztató a Pfv.IV.21.355/2016. számú egyedi ügyben, frekvenciahasználati díj megfizetése tárgyában
A felperes keresetében 1.212.551.992 forint elmaradt vagyoni előny, jóhírnévsértés miatt 30.000.000 forint nem vagyoni kártérítés, továbbá vagyoni kártérítésként 103.249.166 forint médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. ...
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az alkotmányozó hatalom öt esztendővel ezelőtt elfogadta Magyarország új Alaptörvényét, mely az 1989. évi XXXI. törvény, azaz az Alkotmány helyébe lépett. Az Alaptörvény tartalmának meghatározásakor az alkotmányozó nem hagyhatta figyelmen kívül az 1989-től 2011-ig eltelt időszakban bekövetkezett jogállami jogfejlődést sem. Alkotmányjogi szempontból az egyik legkarakteresebb változást kétségkívül az alkotmányjogi panasz intézményének új szabályozása jelentette, amely bizonyos szempontból az Alkotmánybíróságot is az igazságszolgáltatás rendszeréhez kapcsolta, még akkor is, ha a bírósági rendszer szempontjából ezt a kapcsolódást szervezeten kívülinek kell tekinteni. ...
Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének előadása az új büntetőeljárási törvény kodifikációja kapcsán az Ügyvédek Lapjában
Az Alkotmánybíróság és a Károli Gáspár Református egyetem szervezésében 2016. június 28-án megtartott konferencián Dr. Kónya István előadást tartott. " A Kúria hatása az új büntetőeljárási törvény ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.044/2016. számú ügyről kártérítés tárgyában
A felperes az alperesnél bíróként állt szolgálati jogviszonyban 2012. június 30-áig. Szolgálati jogviszonyának megszűnésekor az alperes kollégiumvezetői tisztséget töltött be. A köztársasági elnök a 2012. március 29-én kelt határozatával a felső korhatár elérésére hivatkozással a felperest 2012. június 30-ával bírói tisztségéből felmentette a 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 90. § ha) pontja alapján. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.001/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás szubjektív határideje tárgyában
A felperes 2008. január 31-étől állt az alperes alkalmazásában szervizes munkakörben. Feladatát képezte az egyes munkafolyamatokhoz szükséges alkatrészek, tárgyi eszközök munkáltató által biztosított előlegből való beszerzése, mely összeggel utóbb el kellett számolnia. A felperes részére 2012. július 9-én az ügyvezető 100.000 forint összegű kölcsönt adott elromlott gépjárműve szervizeltetése érdekében. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK