Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.III.35.811/2015. számú építési jelentős ügyben
A vámtartozás keletkezésétől számított 3 év lejárta után az adóssal már nem lehet közölni a tartozás összegét. Az elévülési határidőt nem hosszabbítja meg a korábban végzett, jogsértés megállapítása nélkül záruló felülellenőrzési eljárás időtartama. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.148/2016/5 számú ügyben, a felszámoló által nyújtott komplex, egységes szolgáltatás tárgyában
Számláját áfa szempontjából eszerint kell kiállítani, és nem arra figyelemmel, hogy a felszámolás alá vont gazdasági társaság mely vagyontárgyaival milyen műveleteket végez. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.588/2015. számú ügyről határozott idejű munkaviszony megszüntetése tárgyában
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2011. február 21-étől állt az alperes alkalmazásában határozott idejű munkaszerződéssel, amelyet több alkalommal meghosszabbítottak. Az utolsó, 2014. július 31-én kelt munkaszerződés a munkaviszony fennállását 2014. szeptember 30-áig állapította meg. ...
Tájékoztató Kúria döntéséről, a gépjármű ismételt lefoglalása esetén a forgalomból való kivonásról ez irányú megkeresés esetén a közlekedési igazgatási hatóságnak kötelező döntenie
A Kúria a Kfv.II.37.231/2016/6. számú ítéletében döntött arról, hogy a gépjármű jogszabályi tiltó rendelkezés hiányában ismételten lefoglalható. Az adóvégrehajtó által lefoglalt, de forgalomból ki nem vont gépjármű bírósági végrehajtó általi, újbóli lefoglalása esetén a bírósági végrehajtó megkeresésére a közlekedési igazgatási hatóság a gépjármű forgalomból való kivonásáról dönteni köteles a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján, nincs helye az eljárás felfüggesztésének a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján. ...
Sajtóközlemény deviza alapú kölcsön végrehajtása megszüntetésének egyes kérdéseiről a Pfv.I.20.043/2016. számú egyedi ügyben
Az elsőfokú bíróság ítéletével megszüntette a felperesek ellen a devizaalapú kölcsöntartozás visszafizetésére indított végrehajtást, a másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság határozatát helybenhagyta. ...
Tájékoztató a Pfv.II.20.022/2016. számú egyedi ügyről házastársi közös vagyon megosztása iránti perben
A per 2009. október 12-én indult. A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését két, Bt. formában működő, jelentős értékű patika tekintetében a házastársakat megillető vagyoni részesedés értékesítéséből befolyt nettó eladási ár 1/2 része ...
ÖSSZEFOGLALÓ Dr. Kónya István úrnak, a Kúria elnökhelyettesének részvétele a Közép-és Kelet-Európai Főbírák VI. Találkozóján
2016. június 20-22. között Belgrádban rendezték meg a Közép- és Kelet-Európai Főbírák VI. Találkozóját, amelyen a Kúriát Dr. Kónya István elnökhelyettes képviselte. A Közép- és Kelet-Európai Főbírák Konferenciája olyan önfenntartó szervezet, amelynek tagjai – huszonhárom ország főbírái ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.373/2015/7. számú végzéséről, a felszámolási eljárásban a hitelező fizetési felszólításának hatályosulásához szükséges feltételek megítéléséről
A hitelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27. § (2) bekezdésének a) pontján alapuló fizetésképtelenségi okból kérte az adós felszámolásának az elrendelését. A korábban az adós felé esedékessé ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.037/2016/14. számú, öttagú tanácsban hozott határozatáról a felszámolási eljárásban a felszámolót felmentő végzés elleni jogorvoslat jogkövetkezményeiről
Az elsőfokú bíróság a felszámolót felmentette, hivatkozva részben az általa elbírált, még nem jogerős, kifogást elbíráló végzésekben megállapított, részben a közbenső mérleget elutasító nem jogerős végzésében foglaltakra, egyidejűleg ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
FORUM SENTENTIARUM CURIAE
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK