Aktualitások
BEADVÁNY VÁLASZTÁSI ÜGYBEN
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti bírósági felülvizsgálati kérelmet e törvény 224. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottságnál kell előterjeszteni. Választási ügyben a jogi képviselő elektronikus dokumentumként, elektronikus aláírással ellátott beadványa kizárólag a valasztasifelulvizsgalat@kuria.birosag.hu e-mail címre terjeszthető elő.
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.576/2015. számú ügyről közös megegyezés megtámadása tárgyában
Az elsőfokú bíróság által megállapított – a felülvizsgálati eljárásra is irányadó – tényállás szerint a felperes 1999. november 1-jétől állt az alperes alkalmazásában vagyonőri munkakörben. Az alperes a felperes meghallgatását foganatosította, mely során ismertetésre került, hogy az ellenőrzést nem minden esetben végezte szabályszerűen. Az ügyvezető közölte, hogy ez kimeríti az azonnali hatályú felmondás lehetőségét az ügy súlyára tekintettel, de választási lehetőségként felajánlotta a közös megegyezéses jogviszony megszüntetést. ...
Kúriai esetek - videós kerekasztal beszélgetés 3. rész
A sorozat harmadik része itt megtekinthető. ...
Tájékoztató a Pfv.VI.20.951/2015. számú ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése iránti jelentős ügyben
A felperes értékesítette ingatlanát az I. rendű alperesnek, aki továbbadta a II. rendű alperesnek, majd a II. rendű alperes is továbbértékesítette azt a III. rendű alperes részére. Az ezt követően felszámolás alá került felperes által indított per ...
Tájékoztató a Pfv.IV.20.133/2016. számú szerzői joggal kapcsolatos ügyben
A felperes az internetszolgáltató alperessel szemben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 94. § (1) bekezdés d) pontja alapján terjesztett elő keresetet, amelyben kérte az Szjt. 94. § (4) bekezdés b) pontja szerint a jogsértés elkövetéséhez kereskedelmi ...
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Az interjú 1. része itt meghallgatható. Forrás: InfoRádio.
Az interjú 2. része itt meghallgatható. Forrás: InfoRádio. ...
A nemzetközi jogásztársadalom Budapestre figyelt
Budapest adott otthont az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége (FIDE) XXVII. kongresszusának 2016. május 18 – 22. között. A rangos szakmai eseményt először rendezték ...
Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.319/2015/12. számú végzéséről a felszámolási eljárásban közbenső mérleggel lezárt elszámolási időszakban történtek elleni kifogás benyújthatóságáról
Az évek óta folyamatban levő felszámolási eljárásban öt közbenső mérleget már jogerősen jóváhagyott az elsőfokú bíróság. A hitelező iratbetekintés során átvizsgálta a felszámoló által a felszámolás teljes időtartama alatt felszámolási költségként ...
"New Hungarian Civil Procedure Act and the Development of European Rules of Civil Procedure” konferencia a Magyar Igazságügyi Akadémián
Az Országos Bírósági Hivatal az MTA TK Jogtudományi Intézete, az Európai Jogi Intézet (ELI) és a Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért (UNIDROIT) közreműködésével konferenciát szervez a készülő új magyar polgári perrendtartás, valamint az ELI és az UNIDROIT által 2014-ben indított, a polgári eljárásjog európai szabályainak fejlesztésére irányuló projekt témáiban. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.720/2015/8. számú jelentős döntésben, az OECD Transzferár Irányelvek alkalmazása tárgyában
Az adóelőny érvényesíthetősége akkor kizárt, ha a jogügylet célja vagy kizárólagosan (csak) az adóelőny elérése, vagy ha az adóelőny elérése uralja a jogügyletet. ...

A KÚRIÁRÓL
SAJTÓ
ELÉRHETŐSÉGEK
JOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉG
FOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOK
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
HATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBEN
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOK
UNIÓS PROJEKTEK
HASZNOS OLDALAK