Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.300/2016. számú, felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában hozott határozatról
A felperes 2010. január 5-étől állt az alperes alkalmazásában, 2011. novemberétől a szakszervezeti titkár mellett látott el titkárnői feladatokat. A munkakörébe tartozott a szakszervezeti iroda teljes adminisztrációja, a készpénzállomány és a számlák kezelése, a könyvelőkkel való kapcsolattartás, tagdíjnyilvántartás, a tagoktól a tagdíj beszedése, a velük való kapcsolattartás, a segélyek intézése, valamint a szakszervezet vállalkozásával kapcsolatos ügyek intézése ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.22.447/2017/7. számú ítéletéről a jogellenesen felmondott kölcsönszerződésekből eredő kártérítési igény vonatkozásában
Az I. rendű felperes vállalkozóként sertéshizlaldát üzemeltetett. 2002-ben a rendelkezésre álló állami támogatások igénybe vétele mellett beruházásba kezdett, amelynek keretében három szerződést kötött az alperessel: beruházási hitelszerződést, technológiai és forgóeszköz-finanszírozási szerződést. ...
Nyitott bíróság – Szakkollégiumi hallgatók a Kúrián
A bírói hivatást, a legfelsőbb bírói gyakorlatot, valamint a Kúria intézményét, épületét ismerhette meg az ELTE Bibó István Szakkollégiumának 11 hallgatója március 20-án Budapesten. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a fiataloknak tartott előadásában tájékoztatást adott a Kúrián az elmúlt években folytatott munkáról, kitért arra, hogy az új eljárási kódexek várhatóan milyen hatást gyakorolnak majd a bírósági eljárásokra ...
Adatbázisok és az információs társadalom változásainak hatása a joggyakorlatra és bírói munkára - Tudományos rendezvénysorozat indult a Kúrián
„Az adatbázisok kora” – ez volt a címe az első ülésnek, amely az ún. „Tudósklub” keretében tartottak 2017. március 20-án, a Kúrián. A rendezvénysorozat célja, hogy a bírák és az igazságszolgáltatásban részt vevők behatóan megismerkedjenek az információs világ kihívásaival, példákkal találkozzanak, és válaszokat találjanak az ezzel kapcsolatos problémákra ...
Modern technológia és a bírói gyakorlat - A Kúria elnökének írása a Zalai Prémium című magazinban
Az írás itt olvasható. A cikk a Pannon Lapok Társasága Zalai Prémium című negyedéves magazinjának 2017/1-es számában jelent meg ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.367/2016. számú ügyről – rendkívüli felmondás tárgyában
A felperes 2005. szeptember 1-jétől állt az alperes alkalmazásában egy egyházi fenntartásában működő felsőoktatási intézményél. 2007. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-éig a miniszterelnök megbízta az alperesi főiskola rektori teendőinek ellátásával ...
"Tudósklub" a Kúrián - Előadássorozat indul az információs társadalom jogra gyakorolt hatásairól
Az információs társadalom jogra gyakorolt hatásával foglalkozó előadássorozat kezdődik a Kúrián hétfőn. Az előadók a többi között az adatbázisok, az elektronikus eljárások, az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések, az internetes vásárlások ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.726/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntéséről
Az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítványnak nincs irányultsága, az sem a terhelt terhére, sem a javára nem irányul. ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.182/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: az Alkotmánybíróság által elrendelt felülvizsgálat is csak az alapügyben hozott jogerős ítéletben megállapított tényállás alapulvételével végezhető el
I. Az Alkotmánybíróság a 2/2016. (II.8.) AB határozat 1. pontjában megállapította, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási–munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény–ellenes, ezért a jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben történt közzétételére, 2014. január hó 24. napjára visszaható hatállyal megsemmisítette. Elrendelte egyúttal az annak alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK