A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2018. március 14.

A választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat

2018. március 14.

A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdései

2017. július 12.

A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata

2017. június 28.

Összefoglaló a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat vizsgálatáról

2017. június 26.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlat - összefoglaló vélemény

2017. június 19.

A társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat

2017. május 25.

Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben

2017. március 30.

„A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített összefoglaló vélemény

2017. február 14.

Gyülekezési jog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2017. február 6.

A felszámoló jogállása a Cstv. 51. §-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

Oldalak