A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2017. március 30.

„A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített összefoglaló vélemény

2017. február 14.

Gyülekezési jog joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2017. február 6.

A felszámoló jogállása a Cstv. 51. §-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2017. február 6.

„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. október 3.

Az Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

2016. június 6.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei

2016. június 6.

Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata

2016. május 10.

Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata

2016. április 7.

„A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat” vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

Oldalak