A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

2013. szeptember 26.

Az új Mt. hatályba lépésének hatása a munkajogi joggyakorlatra

2013. szeptember 26.

Az Idegenrendészeti Joggyakorlat-elemző Csoport összefoglaló véleménye

2013. június 10.

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárások vizsgálatára létrehozott joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye

2013. április 25.

A megváltozott munkaképességű személyek társadalombiztosítási ellátásairól szóló rendelkezések alkalmazásakor az országos joggyakorlat-elemzés során felmerült kérdésekről készült összefoglaló jelentés

2013. február 22.

A bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának elemzése - Büntető ügyek 2012. - Összefoglaló vélemény

2013. február 21.

Összefoglaló jelentés a közigazgatási perek eljárási kérdéseinek elemzéséről

2012. december 17.

A menekültügyi és idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport együttes részjelentése: a biztonságos harmadik ország megítélése a menekültügyi nemperes eljárásokban

2012. december 17.

A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény

2012. december 12.

„A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése” tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye

Oldalak