Aktualitások
Tájékoztató a Kúria tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.274/2017/6. számú határozatáról méltatlanná válást kimondó felmentés tárgyában
A nyomozó ügyészség 2013. június 24-én a felperest gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettének ...
Wellmann György évértékelő interjú
A devizahiteles ügyekről, az új Polgári perrendtartásról és a Polgári Kollégium legfontosabb döntéseiről beszélt dr. Wellmann György az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője a „Paragrafus” című műsornak nyilatkozott 2018. január 11-én. ...
A környezetvédelmi jog perspektivikus jogterület
A környezetvédelmi jog aktuális kérdéseit vitatták meg bírák, jogtudósok, egyetemi oktatók és bírósági főtanácsadók 2017. január 11-én a Kúrián. ...
Tájékoztató a Pfv.V.22.430/2017/8. számú egyedi ügyben vállalkozási szerződés teljesítése tárgyában
A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő közötti egyösszegű vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákat a vállalkozó készre jelentette. A felek az átadás-átvételi eljárást megkezdték, ezt követően azonban a megrendelő hibalistát ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.886/2016. számú ügyről elmaradt munkabér tárgyában
Az alperes 2009. előtt kezdte meg a tevékenységét Magyarországon, amelynek során különböző jogi problémák merültek fel a működésével összefüggésben. Az alperesnél munkaviszonyban álló M.G. meggyőzte az ázsiai ügyvezetőt, hogy olyan jogtanácsosra ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.884/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában
A felperes 1997. július 1-jén létesített határozatlan idejű munkaviszonyt a M.H. Kft-vel karbantartó munkakörre, amely utóbb karbantartási vezetőre módosult. Jogutódlás folytán 2012. május 22-étől a felperes munkáltatója az alperes lett, a munkaköre ...
Tájékoztató a Köf. 5028/2017. számú kúriai határozatról az önkormányzati rendeletalkotás útján történő kötelezettség megállapításának korlátjával kapcsolatban
Az önkormányzati rendelet szabályozási tárgyával, illetve felhatalmazásával összefüggésben állapíthat meg kötelezettséget tartalmazó korlátozó feltételeket ...
Tájékoztató a Kfv. 35.158/2017. számú kúriai határozatról támogatásfelhasználás hatósági ellenőrzése során összegyűjtött információk bizonyító erejével kapcsolatban
A hatósági ellenőrzés összetettebb módszereinek felhasználása útján lehetséges a nagy mennyiségű ellenőrzési adatanyag megfelelő, döntéstámogató formában történő rendezése ...
Összefoglaló az öregségi nyugdíj közalkalmazotti jogviszony fennállása alatti szüneteltetésének tárgyában hozott Mfv.III.10.632/2017/3. számú határozatról
A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – amelyben az alperes a 2015. július 10-én kelt határozatával a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2) bekezdése alkalmazásával, a felperes 2014. január 6-ától fennálló közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel elrendelte a felperes öregségi nyugdíjának szüneteltetését – helybenhagyta ...
Összefoglaló a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összegének megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.088/2017/9. számú határozatról
Az alperes a 2015. december 12-én kelt határozatával a felperes részére 2012. január 1-től rehabilitációs ellátásként folyósított ellátást 2016. február 29. napjával megszüntette, egyidejűleg, 2016. március 1-től 27.900 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK