Például 09/20/2017
Például 09/20/2017

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.644/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria 2017. szeptember 20. napján helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság 30/2017. (VII.5.) számú határozatát, amely az alábbi kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív  hitelesítését megtagadta:

„Egyetért-e Ön  azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti Építési Szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb teljes értékű zöldfelülete 70 % legyen?”

Megkezdődött a bírók felkészítése az új közigazgatási perrendtartásra

Szakmai nyitókonferenciával kezdődött az a rendezvénysorozat, amely során a bírók, bíróságok és igazságügyi alkalmazottak felkészülhetnek az új közigazgatási perrendtartási (Kp.) rendszer és szabályok életbe lépésre. A megnyitót és konzultációs napot 2017. szeptember 19-én a Magyar Igazságügyi Akadémián tartották.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.768/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában

A felperes 2011. szeptember 26-ától állt az alperes alkalmazásában, az sz-i telephelyen pénzügyi ügyintéző, majd kereskedelmi ügyintéző, 2013. január 1-jétől értékesítő csoportvezető munkakört töltött be. A munkaköri leírása meghatározta a sales office manager (SOM) munkakör célját, feladatát. A felperes munkaviszonyát az alperes 2015. június 1-jén kelt felmondással szüntette meg 30 napos felmondási idő biztosítása mellett.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.763/2016. számú rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában

A felperes 1992. április 1-jén létesített határozatlan idejű munkaviszonyt az alperesnél vállalkozásfejlesztési szaktanácsadó munkakörben. A felperes 2006. és 2007. években gyermeke és saját betegsége miatt keresőképtelen volt. E távolléttel, illetve annak igazolásával összefüggésben a felek között e-mail váltások történtek 2006. december 20-ától 2007. május 2-áig bezárólag. A 2007. április 5-én kelt munkáltatói utasítás szerint a kézhezvételtől haladéktalanul, de legkésőbb 2007.

Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.35.131/2017. számon meghozott, néhai mezőgazdasági őstermelő adóhatóság általi adómegállapításával kapcsolatos jeletnős ügyében

Néhai adózó mezőgazdasági őstermelő volt, aki azonban a halálát megelőző utolsó négy évben nem nyújtott be adóbevallást. Elhunytát követően a fizetendő adóját az adóhatóság állapította meg hatósági eljárás keretében. Ennek összegszerűségét az örökös vitatta, mert álláspontja szerint az adóhatóság indokolatlanul alacsony költséghányaddal számolt. Okfejtése szerint, bár költségszámlák nem álltak rendelkezésre, azonban ez esetben becslést kellett volna alkalmazni a jövedelmezőség tényleges megállapítása érdekében.

Oldalak