Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.044/2017/4. számú egyedi ügyben perújítási kérelem elbírálásával kapcsolatos döntéséről

A perújító felperes az alapperben újítási és találmányi díj iránti igényt érvényesített a volt munkáltatójával, a perújított alperessel szemben. A keresetét – egyebek mellett – arra alapította, hogy újításainak és szolgálati találmányainak hasznosítását a perújított alperes egy külföldi székhelyű társaság előnyös piaci helyzetének fenntartása érdekében mellőzte, és engedélyezte a találmányoknak e társaság általi hasznosítását.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.068/2017/4. számú, munkaerő-kölcsönzés tárgyában született ítéletről

A felperes 2014. március 13-tól állt munkaerő-kölcsönzés céljából, határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel, amely alapján 2014. április 1-jétől a kölcsönvevő budapesti telephelyére került kikölcsönzésre automata gépkezelő munkakörbe. A munkaszerződés mellékletét képező Tájékoztató 3. pontja előírta, hogy a munkavállalót a munkaszerződésben megállapított alapbére, továbbá a kölcsönvevő munkarendjének, a törvényi előírásoknak és a hatályos Kollektív Szerződésnek megfelelően műszakpótlék, valamint a 4.

Összefoglaló a határon átnyúló munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység munkaügyi ellenőrzése tárgyában hozott Mfv.III.10.003/2017/5. számú határozatról

Az elsőfokú közigazgatási szerv a felperes telephelyén tartott munkaügyi ellenőrzés eredményeként határozatával megállapította, hogy a felperes és a lengyel munkavállaló között 2012. április 2-tól munkaviszony állt fenn, kötelezte, hogy a munkavállalót a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályai szerint foglalkoztassa, tegyen eleget a munkaviszony létesítésével kapcsolatos, a NAV felé fennálló bejelentési kötelezettségének és – az Mt. 42. § (1) bekezdése és 44. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.). 16.

Összefoglaló a maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt felmerült rehabilitációs járadék, valamint az ellátás folyósításáig kifizetett összeg megtérítése tárgyában hozott Mfv.III.10.013/2017/4. számú határozatról

Az alperes jogelődje 2010. február 22-én két határozatot hozott a biztosított 2002. július 30-án bekövetkezett, egészségkárosodását eredményező közúti balesete miatt felmerült társadalombiztosítási ellátások megtérítése tárgyában. Az első, a korábbi fizetési meghagyást módosító határozatban a sérült részére 2003. július 31. és 2009. július 31. között folyósított rokkantsági nyugdíj összegének 100%-a helyett az összeg 80%-a megtérítésére kötelezte a felperest; egyben a rokkantsági nyugdíj vonatkozásában fennálló megtérítési kötelezettségét 2009. augusztus 1-jétől megszüntette.

Oldalak