Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Semmisek a nyíregyházi forradalmárok és a mecseki láthatatlanok ügyében hozott ítéletek

Két újabb az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően lefolytatott bírósági eljárásról és ítéletről mondta ki a Kúria, hogy semmis. A legfőbb bírói fórum Büntető Kollégiumának III-as tanácsa 2017. november 21-én nyilvános ülésen vizsgált felül két olyan ítéletet, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni leszámolással álltak összefüggésben. A semmisség megállapítását a Legfőbb Ügyész indítványozta. Az egykori vádlottak érdekében eljáró ügyvéd csatlakozott az ügyészi indítványhoz.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének osztrák kitüntetése

Rendkívül magas osztrák állami kitüntetésben részesült a Kúria elnöke 2017. november 20-án. A Nagy Arany Érdemrendet Szalaggal az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich) dr. Darák Péter Bécsben, az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának palotájában vehette át. A második legrangosabb osztrák állami kitüntetés kormányfőknek, minisztereknek és parlamenti elnököknek adományozható. Az ennél még magasabb kitüntetés kizárólag államfőknek adható.

Tájékoztató a Pfv.V.21.950/2017/7. számú ügyben a vállalkozási szerződéstől való megrendelői elállás jogkövetkezményeinek megítélése tárgyában

A jogutódként igényt érvényesítő IV. rendű felperes és az alperes közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a Kúria a felek közötti bonyolult elszámolási jogvitában hozott döntést. Miután az eljárás korábbi szakaszában – a részbeni hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárásban – a felperest megillető 564.593.741 forint vállalkozói díjról és annak kamatairól jogerős részítélet született, e kérdést jelen eljárás nem érintette.

Tájékoztató Kúria döntéséről a Pfv.V.22.145/2017/7. számú egyedi ügyben megállapítási kereset megengedhetősége tárgyában

A felek közötti több évre szóló stratégiai szállítási keretszerződésből eredően a szállító fél egy korábban indult és folyamatban lévő perben közel 10 milliárd forint összegű kötbérigényt érvényesít a megrendelővel szemben, aki védekezésében – egyebek mellett – a mennyiségi és a kötbérkikötés létre nem jöttére, illetve érvénytelenségére hivatkozott. Időközben a szállítóval szemben versenyfelügyeleti eljárás is indult.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.118/2017. szám alatt kormánytisztviselői viszony jogellenes megszüntetése megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában született ítéletről

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2010. február 26-án kelt kinevezés alapján 2010. augusztus 31-étől határozott időtartamra, egy külszolgálat idejére közszolgálati jogviszonyt létesített az I. rendű alperes jogelődjével nemzetközi külgazdasági referensi munkakör ellátására. 2010. májusában a peres felek aláírtak egy háromoldalú megállapodást, melyben az I. rendű alperes határozott időtartamra, egy külszolgálat idejére,  áthelyezte a felperest a II. rendű alperes állományába. Megállapodtak abban is, hogy a felperesnek a II.

Oldalak