Például 03/23/2017
Például 03/23/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.300/2016. számú, felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában hozott határozatról

A felperes 2010. január 5-étől állt az alperes alkalmazásában, 2011. novemberétől a szakszervezeti titkár mellett látott el titkárnői feladatokat. A munkakörébe tartozott a szakszervezeti iroda teljes adminisztrációja, a készpénzállomány és a számlák kezelése, a könyvelőkkel való kapcsolattartás, tagdíjnyilvántartás, a tagoktól a tagdíj beszedése, a velük való kapcsolattartás, a segélyek intézése, valamint a szakszervezet vállalkozásával kapcsolatos ügyek intézése. A felperes munkaviszonyát az alperes 2013. május 28-án kelt intézkedésével 30 napos felmondási idővel 2013.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.22.447/2017/7. számú ítéletéről a jogellenesen felmondott kölcsönszerződésekből eredő kártérítési igény vonatkozásában

Az I. rendű felperes vállalkozóként sertéshizlaldát üzemeltetett. 2002-ben a rendelkezésre álló állami támogatások igénybe vétele mellett beruházásba kezdett, amelynek keretében három szerződést kötött az alperessel: beruházási hitelszerződést, technológiai és forgóeszköz-finanszírozási szerződést. 

Nyitott bíróság – Szakkollégiumi hallgatók a Kúrián

A bírói hivatást, a legfelsőbb bírói gyakorlatot, valamint a Kúria intézményét, épületét ismerhette meg az ELTE Bibó István Szakkollégiumának 11 hallgatója március 20-án Budapesten. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a fiataloknak tartott előadásában tájékoztatást adott a Kúrián az elmúlt években folytatott munkáról, kitért arra, hogy az új eljárási kódexek várhatóan milyen hatást gyakorolnak majd a bírósági eljárásokra. Darák Péter szerint az új perrendtartási szabályok jobb lehetőséget nyújtanak a jogegység megteremtésére és a jogfejlődés előmozdítására.

Adatbázisok és az információs társadalom változásainak hatása a joggyakorlatra és bírói munkára - Tudományos rendezvénysorozat indult a Kúrián

„Az adatbázisok kora” – ez volt a címe az első ülésnek, amelyet az ún. „Tudósklub” keretében tartottak 2017. március 20-án, a Kúrián. A rendezvénysorozat célja, hogy a bírák és az igazságszolgáltatásban részt vevők behatóan megismerkedjenek az információs világ kihívásaival, példákkal találkozzanak, és válaszokat találjanak az ezzel kapcsolatos problémákra. A hétfői eseményen Ződi Zsolt, a Corvinus Egyetem docense és Berkes Bálint, a Kúria Nemzetközi Főosztályának munkatársa tartottak előadást.

Oldalak