Tájékoztató a Pfv.V.22.430/2017/8. számú egyedi ügyben vállalkozási szerződés teljesítése tárgyában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. január 11.

A felperes mint vállalkozó és az alperes mint megrendelő közötti egyösszegű vállalkozási szerződés alapján elvégzett munkákat a vállalkozó készre jelentette. A felek az átadás-átvételi eljárást megkezdték, ezt követően azonban a megrendelő hibalistát nem állított össze, az átvételről, illetve annak megtagadásáról, valamint szavatossági igényeiről nem nyilatkozott. A vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás folytatását célzó felhívása is eredménytelen volt.
Az ezt követően a vállalkozó felkérésére eljárt Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) szakvéleményében megállapította a szerződés teljesítését, és javasolta annak igazolását.
A felperes vállalkozó keresetében a még ki nem fizetett 5.000.000 forint vállalkozói díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest, aki ellenkérelmében a kereset időelőttiségére hivatkozva elsődlegesen a per megszüntetését, érdemben pedig a kereset elutasítását kérte. Emellett a vállalkozó által elhasznált víz közüzemi díjának megfizetése iránt viszontkeresetet is előterjesztett.
A bíróság jogerős ítéletében a perben beszerzett igazságügyi szakértői vélemény alapján megállapította a vállalkozó által nem és hibásan teljesített munkák értékét, illetve kijavítási költségét, amelyet a vállalkozónak a szerződés szerint járó díjból levonva az alperest 3.800.000 forint megfizetésére kötelezte. A viszontkeresetet részben ítélte alaposnak.
Az alperes felülvizsgálati kérelmére lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Egyebek mellett rámutatott: a perben beszerzett aggálytalan és megalapozott szakvélemény szerint a nem, illetve hibásan teljesített munkarészek volumene a vállalkozás egészéhez viszonyítva csekély volt, a perbeli ingatlan rendeltetésszerű használatát nem vagy csak kis mértékben korlátozták, a megrendelő által hivatkozott dokumentáció hiányára tekintettel az átadás-átvételi eljárás lefolytatása nem lett volna megtagadható. A TSZSZ szakvéleményre és a perbeli szakvéleményre tekintettel a kereset nem volt idő előtti és a bíróság érdemben is helytálló döntést hozott.

Budapest, 2018. január 11.

A Kúria Sajtótitkársága