Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.22.234/2016/9. számú egyedi ügyben, elmaradt haszon mint kártérítés megfizete tárgyában

A felperes keresetében egyebek mellett elmaradt haszon mint kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy az alperes az általa kiírt közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) keresettel nem támadott határozatai szerint három alkalommal sértette meg a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.081/2017. számú személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben hozott döntéséről

A jogerős ítélet elutasította a felperes keresetét, amelyben az alperes által üzemeltetett televíziós csatornán közvetített műsorokban elhangzott, illetve az internetes oldalon nyilvánosságra hozott valótlan közlések miatt kérte a jóhírnévhez fűződő személyiségi joga megsértésének megállapítását és jogkövetkezményei alkalmazását.

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.689/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria 2017. november 7. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát, amely az alábbi nyilatkozatot hitelesítette:

„A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!”

Tájékoztató országos népszavazási kérdés hitelesítéséről , a Knk.IV.37.686/2017. számú ügyben

A Kúria a mai napon meghozott határozatában a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatát megváltoztatta és az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvényt?” kérdést hitelesítette.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.255/2017. számú üzletlezárás foganatosításának meghiúsítása miatt kiszabott mulasztási bírság felülvizsgálatát érintő jelentős ügyben

Az elsőfokú adóhatóság nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt jogerős határozatával 600.000.- forint mulasztási bírságot szabott ki a felperes terhére, valamint elrendelte az általa üzemeltetett vendéglátóipari egység 12 nyitvatartási napra történő lezárását.
Ezt követően az alperes által helybenhagyott jogerős határozatával az üzletlezárás felperesnek felróható, tudatos meghiúsítása miatt újabb 6.000.000.- forint mulasztási bírságot szabott ki.

Oldalak