Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.254/2017/13. számú határozatáról közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában

2011. február 1-jétől a felek határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek egymással, s a kinevezésben a felperes munkakörét G. laborvezetőként jelölték meg, s illetményét 306.100 forintban határozták meg. A közalkalmazotti kinevezés mellett ugyancsak 2011. február 1-jével határozott idejű, 2011. augusztus 31-éig szóló megbízási jogviszonyt is létesítettek, melynek keretén belül a felperes a T. projekthez kapcsolódó munkacsoporttagi feladatok ellátását vállalta külön megbízási díj fejében.

Tájékoztató az Mfv.II.10.075/2017. szám alatt folyamatban volt szerződésszegés megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt indult ügyben

Az alperes légiforgalmi szolgáltató a magyar légtérben, valamint kizárólagosan végzi a légiforgalmi irányítók képzését. Annak oktatási anyagát, célkitűzéseit egy svéd cég bevonásával készítette elő és harmonizálta azt a tevékenységre vonatkozó uniós és hazai szabályokkal. A felperesek 2011-ben jelentkeztek légiforgalmi irányító képzésre az alperesnél és egy felnőttképzési, valamint tanulmányi szerződést kötöttek, melyet utóbb egy okiratba foglaltak. A tanfolyam keretében „magas légtérben történő irányítás radarirányítás kiterjesztéssel” képzésben részesültek.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.367/2017/6. számú határozatáról megállapodás érvénytelenségének megállapítása és nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában

A felperes 2011. február 28-ától állt kormánytisztviselői jogviszonyban az alperessel a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetőjeként. A munkáltató 2012. augusztus 31-én akként módosította kinevezését, hogy a munkavégzés helyeként a Pénzügyi Osztályt, munkaköreként pedig a pénzügyi referens munkakört jelölte meg. A felperes a kinevezés módosítását követően kérte a jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését, melynek a munkáltató arra hivatkozással nem adott helyt, hogy a felperes e kérelmét a jogszabályban rögzített határidőn túl nyújtotta be.

A Kúria jogos védelem tárgykörében hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.859/2017. számú jelentős ügyben 2017. november 7-én hozott határozatáról: A javak elleni jogtalan támadást gépjárművel végrehajtó támadót gépjárművel nyomon követni, s a jogtalanul elvett javak visszaadásának kikényszerítése végett utolérni olyan törvényes joggyakorlás, amely védelmi cselekmény, a javak ellen intézett jogtalan támadást elhárító magatartás. Az ebből eredő nem szándékolt súlyosabb következmény kockázatát ez esetben is a jogtalan támadó viseli.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.899/2016. számú ügyről sérelemdíj megfizetése tárgyában

Az alperes 1996. augusztus 1-jétől állt a felperes alkalmazásában sírásó-ravatalozó munkakörben. 2012. januárjában a K-i temetőben az érvényességi idejük lejártát követően kivett urnákat közös sírba temették. Ezt követően hozzátartozók jelentkeztek azzal, hogy bizonyos urnáknál a megváltási idő még nem járt le, és mivel ezen panaszok valósnak bizonyultak, a sírt két alkalommal is meg kellett bontani. A második alkalommal S. Gy. urnáját is megtalálták, amelyet az urnafalba visszahelyeztek. 2015.

Oldalak