Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.776/2016. számú felmondás, munkaköri alkalmassági vélemény tárgyában

Az alperes zár, lakat, vasalat nagykereskedéssel foglalkozó társaság. A felperes 2005. november 7-étől állt az alperesnél munkaviszonyban raktáros-ügyintéző munkakörben. A munkafeladatát képezte a munkáltató központjából az általa vezetett kis teherautóval a megrendelőkhöz zárak, vasalatok, egyéb műszaki áruk kiszállítása. A felperes 2009. június 13-án az alperes gépjárművével balesetet szenvedett, melynek következtében a gépjármű totálkáros lett. A felperes a balesetet követően 2009. június 18-ától 2009. november 9-éig keresőképtelen állományban volt. 2009.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.689/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2011. január 6-ától állt az alperes alkalmazásában, értékesítési és marketing igazgató munkakört töltött be havi bruttó 2.500.000 forint személyi alapbér mellett. Az alperes 2011-ben ajánlattevőként részt vett egy gyógyszerek szállítására kiírt közbeszerzési eljárásban, amellyel összefüggésben a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a felperest. 2014. április 7-én vádat emeltek vele szemben a Btk. 296/B. § szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntett miatt. Az alperes 2014.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.677/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2012. november 5-étől állt az alperes alkalmazásában üzletkötő munkakörben.  2013 tavaszáig az üzletkötői tevékenységét az alperes irányítása szerint végezte, május közepétől másfél hónapig betegállományban volt. Az alperes forgalma az üzletkötők alkalmazásának ellenére 2013 júniusáig nem javult, sőt az a félévi eredmények szerint a korábbi évek hasonló időszakához képest a nagykereskedelmi forgalom tekintetében 4,9 %-kal, a kiskereskedelmi forgalom tekintetében 3,17 %-kal csökkent.

Tájékoztató a Kúria sztrájk jogszerűségének megállapítása iránti nem peres eljárásban meghozott határozatáról (Mfv.II.10.243/2017/4.)

A kérelmező szakszervezet kérelmében annak megállapítását kérte, hogy a 2016. november 16-án 2017. február hónap egyes napjaira meghirdetett sztrájk jogszerű. A kérelmező 2016. november 4-én kezdeményezett egyeztetést a kérelmezett munkáltatónál, melyre a 12 pontban megfogalmazott sztrájkkövetelés november 16-ai közléséig nem került sor.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.228/2017/3. számon közalkalmazott kártérítési felelőssége tárgyában hozott ítéletéről

Az alperes 2000-től 2013-ig a felperes, illetve jogelődje alkalmazásában állt, az Onkológiai Osztály szakorvosaként dolgozott. Az OEP a felperessel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésre tekintettel rendszeresen ellenőrizte annak teljesülését, többek között az onkológiai készítmények szabályszerű felírásával összefüggésben az egészségügyi dokumentáció vezetését, a támogatással rendelhető gyógyszerek rendelésére vonatkozó előírások megtartását, érvényesülését.

Oldalak