Például 06/23/2018
Például 06/23/2018

A munkaidő-beosztás módosítását a felek megállapodása alapján a 97. § (5) bekezdésében foglalt indokok és az ott meghatározott határidő vonatkozásában az Mt. 135. § rendelkezései nem zárják ki. Ez azonban nem jelenti a megállapodás „korlátlanságát”

A felperesi munkáltatónál a művezetők készítik, hathavi munkaidő-keret (októbertől-márciusig) figyelembevételével a munkaidő-beosztásokat, amelyek kihirdetése egy hétre előre a helyben szokásos módon, az üzemcsarnok faliújságára kifüggesztve történik. A változásokról is ilyen módon tájékoztatják, értesítik a munkavállalókat. Ha a munkaidő-beosztás módosításának szükségessége merül fel, a tárgynapot megelőző négy napon beül a művezetők szóban, személyesen tájékoztatják az érintett munkavállalókat, majd kölcsönös megállapodásukat írásba foglalják a módosítást megelőzően.

Reklámjogi kérdések a Pázmány Egyetem nemzetközi konferenciáján

Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi konferenciáját 2018. május 4-én, Budapesten. Az egyetem Jog- és Államtudományi Karának Versenyjog Kutatóközpontja hatodik alkalommal szervezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok témakörében tanácskozást bel- és külföldi előadók részvételével. A rendezvény az alapvetően reklámjogi kérdéseket érintő Európai Uniós irányelv tagállami alkalmazását vizsgálta. Dr. Darák Péter megnyitójában két aktuális jogesetet ismertetett.

Tájékoztató a véleménynyilvánítás elfojtása miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése iránti munkaügyi perről a Kúria Mfv.II.10.609/2017/4. számú ügyében

A felperes tanár munkakörben állt az alperes jogelődje alkalmazásában. Gyermeke ugyanabban az iskolában tanult, ahol a felperes dolgozott. 2014. februárjában a többi szülővel együtt aláírt egy olyan levelet, melyben azt sérelmezték, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, hogy az alsótagozatos gyermekeiket négy éven keresztül miért nem ugyanazok a pedagógusok fogják oktatni. A tanítókkal elégedettek voltak és azt szerették volna elérni, hogy a továbbiakban is ők tanítsák gyermekeiket. 2014.

Oldalak