Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.263/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Az indoklási kötelezettség megsértésre történő alaptalan hivatkozás.
A büntetőtörvény időbeli hatályának értelmezése.

Az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.884/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Felülvizsgálati eljárásban jogos védelem címén csak akkor van helye felmentő rendelkezés meghozatalának, ha a büntethetőséget kizáró okra vonatkozó körülményeket a tényállás hiánytalanul tartalmazza

Az elsőfokú bíróság a terheltet bűnösnek mondta ki emberölés bűntettének kísérletében és ezért őt négy év szabadságvesztésre és a közügyektől négy év eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.462/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Ha a fiatalkorú terhelt terhére megállapított bűncselekmény Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételének alsó határa egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb, akkor szabadságvesztésnél enyhébb büntetés (elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés) nem szabható ki.

Oldalak