Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Gyermekjogi képzés idén is az ELTE Jogi Karán

Új évfolyammal indul Gyermekjogi képzés az ELTE Jogi Karán 2018 februárjában. A kurzust első alkalommal tavaly indították el. A képzés keretei között mind jogászok, mind nem jogász szakemberek elsajátíthatják a gyermekjogi szemléletet, megismerhetik a gyermekek jogait, érdekeit és szükségleteit mind a közjogi, mind a magánjogi jogterületeken. A résztvevők tanulmányozhatják a gyermekjogi szempontból jelentős nemzetközi és európai dokumentumokat, sztenderdeket.

Tájékoztató a Pfv.VI.20.367/2017. számú szerződés érvénytelenségének a megállapítása iránti ügyben

A házastárs peres felek házassági vagyonjogi szerződése szerint a különvagyoni illetőségeik a mindenkori ingatlan-nyilvántartási bejegyzéseknek megfelelően alakulnak. Az életközösség fennállása alatt ezt követően megkötött csereszerződést a felperes feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással támadta meg és kérte a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás közti feltűnő értékaránytalanság kiküszöbölését.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.683/2017/14. számú szerzői jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről

Az elsőfokú bíróság - a másodfokú bíróság részítéletével helyben hagyott - részítéletében megállapította, hogy az I., III., IV. és V. rendű alperesek az I. rendű felperes a Kórház meglévő épületére (a továbbiakban: Tömbkórház) vonatkozó építészeti terveinek jogosulatlan felhasználásával megsértette az I. rendű felperes és a perben nem álló tervező szerzői vagyoni jogát, valamint ez utóbbi tervező és a II. rendű felperes személyhez fűződő szerzői jogát. Ezért a jogsértés objektív jogkövetkezményeként az alpereseket a további jogsértéstől eltiltotta, valamint az I. és IV.

A tanú távolmaradását nem lehet a felperes terhére értékelni, ha e kényszerítő eszközöket a bíróság felperes kifejezett kérelme ellenére nem alkalmazza (Kfv. I.35.338/2017/7.)

A felperesnél az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett 2011. április- június időszakra vonatkozóan általános forgalmi adó adónemben. Ebben az időszakban három gazdasági társaságtól tölgyfarönk, étolaj és cukor beszerzéséről szóló számlákat fogadott be, melyek áfatartalmát levonásba helyezte.

Oldalak