Például 06/19/2018
Például 06/19/2018

Tájékoztató A Kúria Polgári Kollégiuma megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő első szakmai ülését (2012.06.21.)

A Kúria Polgári Kollégiuma 2012. június 21-én 10 órai kezdettel megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő, első szakmai ülését.

I. Az Ülés első napirendi pontként egyes, hibás teljesítéssel kapcsolatos korábbi (az 1980-as évek elején hozott) legfelsőbb bírósági iránymutatások hatályának fenn nem tartásáról szóló jogegységi indítványt bírálta el.  A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Bszi.) 2012. január 1-jei hatálybalépése óta most fordult elő először, hogy jogegységi tanácsként a Kúria Polgári Kollégiuma járt el.

Tájékoztató Munkaviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása, munkáltatói jogkörgyakorló személyében bekövetkezett változás megítélésével kapcsolatos ítéletről

A Kúria M.I. tanácsa 2012. június 18-án megtartott  tárgyaláson kihirdetette Mfv.I.10.328/2011. számú ítéletét.

A felperes a keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, és annak az Mt. 100. §-ban foglalt jogkövetkezményei alkalmazását, köztük az igazgatósági tagsága megszüntetése miatt 7.776.000 forint kártérítés, valamint 2.719.374 forint  azaz három havi átlagkereset-különbözet megfizetését kérte.

Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő jogalap nélkül kifizetett prémium visszafizetése iránt bruttó 8.712.000 forint kamattal növelt összegben.

Oldalak