Például 08/14/2018
Például 08/14/2018

Félbeszakadt eljárás a II. rendű felperes halála miatt

A Kúria a Pfv.IV.21560/2017 számú ügyben, amelynek tárgya: vallási közösséghez tartozással összefüggésben személyhez fűződő jog megsértése, a 2018. július 4-ére kitűzött nyilvános tárgyaláson hozott határozatában megállapította, hogy az eljárás 2017. augusztus 11-én a II. rendű felperes halála miatt félbeszakadt.

Tájékoztató az alapfokú művészeti oktatás költségvetési támogatása igénylésének jogalapjáról szóló Kfv.IV.35.650/2017/5. számú kúriai döntésről

Az alapfokú táncművészeti iskola és szakközépiskola fenntartója látta el az intézménnyel összefüggő költségvetési támogatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat. Az alperes közigazgatási hatóság helyszíni ellenőrzést folytatott a felperes fenntartónál, és visszatérítendő támogatási különbözetet állapított meg a terhére. Indokolása szerint csak olyan tanuló után lehetett volna támogatást megállapítani, aki az intézményi oktatást szabályszerűen, térítési díj ellenében veszi igénybe.

Hatósági bizonyítvány jogkérdés eldöntésére nem adható ki, az csak tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgálhat, tájékoztató a Kfv.VI.37.086/2018. számú ügyben

A felperes jogelődje 2010-ben engedély nélkül kézilabda csarnokká átalakította, egyben bővítette a tulajdonában lévő ingatlanon álló épületet. Az ezt követő jogelőd kérelmére az építési hatóság határozatában a jogelődöt építésügyi bírság megfizetésére kötelezte, valamint a bírság befizetéséig, meghatározott időre fennmaradási engedélyt adott, amely egyben ideiglenes használatbavételi engedélynek is minősül. A bírságot a jogelőd nem fizette be, az ingatlant az épülettel együtt eladta a felperesnek.

A Kúria 2018. évi félévzáró Teljes Ülése – Határozott támogatás a vezetői tisztségekre pályázóknak

Az elnökhelyettesi és a kollégiumvezetői pályázatok véleményezése, az Országos Bírói Tanács (OBT) póttagválasztás küldötteinek megválasztása, valamint díjak átadása voltak a Kúria Teljes Ülésének főbb napirendi pontjai 2018. július 2-án Budapesten.

A Kúria elnöke a bírákat köszöntve elmondta, a Kúria 2013-ban megalkotott öt éves intézményi stratégiája lejárt. Ugyanakkor folyamatban van egy új stratégia megalkotása. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tervdokumentum egyik fontos eleme a bírák munkaterhének csökkentése, amelynek elősegítése érdekében a bírák kérdőívet tölthetnek ki.

Vidékfejlesztési támogatás visszafizetéséhez való jog elévülése

Tájékoztató a Kfv. IV.35.662/2017. számú ügyben: Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból több éves program keretében nyújtandó vidékfejlesztési támogatás visszafizetésének megállapításához való jog mindaddig nem évül el, amíg a program véglegesen le nem zárult. Az uniós pénzügyi érdekek védelmében a 2988/95/EK Euratom tanácsi rendelet csak a jogvesztő határidő kiterjesztésére ad lehetőséget.

Oldalak