Például 06/23/2018
Például 06/23/2018

Tájékoztató a személyhez fűződő jog megsértésének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről, Pfv.IV.20.966/2017.

A jogerős ítélet megállapította, hogy a polgármesteri hivatal I. rendű alperes és az önkormányzat II. rendű alperes megsértették a felperes jóhírnevét azzal, hogy 2010. évben az önkormányzat internetes oldalán a valóságot hamis színben feltüntetve, a felperes közszolgálati jogviszonyának jogellenes megszüntetésével kapcsolatos bírósági ítélet megállapításait nem közölték, ezzel az I. rendű alperes egyben a felperes munkához való személyiségi jogát is sértette. Megállapította, hogy az I. és II.

Tájékoztató a készfizető kezesek helytállása tárgyában hozott a Pfv.I.22.156/2017. számú döntésről

A perben nem álló Kft. hitelt vett fel az alperes pénzintézettől. A felperesek a Kft. tartozásának visszafizetéséért közjegyzői okiratba foglaltan készfizető kezességet vállaltak. A Kft. ellen indult felszámolási eljárásban az alperes bejelentette a hitelezői igényét, a felperesekkel pedig tárgyalást kezdeményezett a visszafizetésről, melynek során a felperesek részére előbb részletfizetést, majd halasztást engedélyezett. A Kft. felszámolása 2012. szeptember 13-án befejeződött, a Kft.-t törölték a cégjegyzékből. Az alperes 2013.

Oldalak