Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Három népszavazási ügyben hozott döntést a Kúria

A legfőbb ügyész megbízatása megszűnését követő jogkörgyakorlására, a Római parti árvízvédelmi gát megépítésére és kannabisz fogyasztására vonatozó népszavazási kérdések ügyében döntött a Kúria 2018. január 23-án.

1. Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.959/2017/3. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 111/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

A bírói hivatásról beszélt a Kúria elnöke zalaegerszegi diákoknak

Diákoknak tartott előadást dr. Darák Péter a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium pályaorientációs napján 2018. január 19-én. A tanítási intézményben az iskola volt diákjai beszéltek pályájukról, hivatásukról.

A Kúria elnöke az ítélkezés kihívásairól mesélve kiemelte, hogy a bíróságok elé konfliktusos emberi viszonyok kerülnek, amelyekről nem lehet mechanikus módon dönteni, ehhez szükséges a bíró tapasztalatain alapuló gyakorlati bölcsesség, emberismeret is.

Tájékoztató a Pfv.V.20.040/2017/5. számú ügyben biztosítás-közvetítői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésből fakadó követelések tárgyában

Az I. rendű felperes és az általa képviselt II. rendű felperes – egyebek mellett – biztosítás-közvetítői tevékenységet végeztek az alperesek részére. Az I. rendű felperes az I. rendű alperessel szemben fennálló, a megbízási szerződésből fakadó követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte. Az alperesek ezt követően a felperesekkel kötött megbízási szerződéseket azonnali hatállyal felmondták.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.839/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2006. szeptember 11-étől állt az alperes alkalmazásában. Később szakszervezeti tisztségviselő is volt. A felperes v-i lakos lévén a 2007. április 30-án kelt lakásbérleti szerződés alapján 2007. májusától határozatlan időre bérbe vett egy ingatlant D-ban, amelyre tekintettel albérleti támogatást igényelt a munkáltatótól. Ezt követően 2009. március 3-án lakásbérleti szerződést kötött egy másik lakásra, majd 2013. július 3-án ismét albérleti támogatás iránti kérelmet terjesztett elő.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson kívül meghozott Mfv.II.10.274/2017/6. számú határozatáról méltatlanná válást kimondó felmentés tárgyában

A nyomozó ügyészség 2013. június 24-én a felperest gyanúsítottként hallgatta ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 254. § (1) bekezdésébe ütköző gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntettének gyanúja miatt. A felperes gyanúsítására tekintettel az alperes 2013. július 3-án méltatlansági eljárást rendelt el vele szemben, melynek eredményeként a háromtagú méltatlansági bizottság határozatával megállapította a felperes méltatlanságát a gyanúsításban foglaltakkal indokolva.

Oldalak