Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.298/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Ha a hivatásos rendőr terhelttel együtt a törvényszék nem katonai tanácsa polgári személy ügyét is elbírálta úgy, hogy a rendőrrel szemben katonai büntetőeljárásnak lett volna helye, ez a körülmény a polgári személy esetében nem hatályon kívül helyezési ok.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.311/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

I. Vállalkozási szerződés keretében az anyagvásárlásra átvett összeg eltulajdonítása sikkasztást valósít meg.
II. Az elkövetési értéket nem lehet határok között megállapítani.
III. Az elbíráláskori büntetőtörvény alkalmazásának van helye, ha az értékhatárok megváltozása miatt a terhelt sikkasztásként értékelt cselekménye bűntett helyett vétségnek minősül.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.380/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Lopást valósít meg a terhelt, ha a házassági vagyonközösség megszüntetése után a korábbi közös vagyonból a volt házastársát megillető ingóságot vesz el azért, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa.

Az elsőfokú bíróság a terheltet lopás bűntettében mondta ki bűnösnek [Btk. 370. § (1) bekezdés, (4) bekezdés a) pont] és ezért őt felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte. A másodfokon eljáró törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Oldalak