Például 11/21/2017
Például 11/21/2017

Tájékoztató a Kúria Bt.I.606/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Törvénysértő a többszörös visszaesői minőség megállapítása, ha a terheltet korábban nem visszaesőként ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre

Az első fokon eljáró járásbíróság jogerős ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki lopás vétségében és más bűncselekményekben, és ezért őt halmazati büntetésül mint többszörös visszaesőt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. Megállapította, hogy a szabadságvesztést fegyházban kell végrehajtani és abból a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.920/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

a vagyonelkobzás esetlegesen téves elrendelése miatt nincs helye felülvizsgálatnak, mert az különleges eljárás keretében is orvosolható.

Az eljárt bíróságok a terheltet hamis tanúzás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette, csalás bűntette és hamis közokirat felhasználásának vétsége miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, továbbá vagyonelkobzást rendeltek el, melyet magasabb összegben határoztak meg,  mint annak az ingatlannak az értéke, amelyet a terhelt e bűncselekmények elkövetése útján öröklés címén akart megszerezni.

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.926/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

Az elítéltnek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítása iránt indult büntetés-végrehajtási ügyben annak a törvényszéknek a büntetés-végrehajtási bírája illetékes, ahol az elítéltet fogva tartják.

Az elítélt az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt keresetet nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amelyre tekintettel az elítélt büntetését akkor végrehajtó Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Bv.tv. 10/A. § szerinti eljárás lefolytatása érdekében előterjesztést tett a Szombathelyi Törvényszéknek.

Tájékoztató a Pfv. IV, 21.135/2017 számú ügyben

A Kúria hatályában fenntartotta a Fővárosi Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amely kötelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az Nemzetgazdasági Minisztériumot, mint adatkezelőket arra, hogy közérdekű adatként adják ki a kezelésükben lévő támogatási igazolások másolatát a Transparency International Magyarország Alapítvány részére, amelyekből megállapítható, hogy 2011 és 2016. június 30. között mely gazdálkodó szervezetek, mely támogatási időszakban milyen összegű sportcélú ún. tao-támogatást juttattak pontosan mely sportszervezetek részére.

Oldalak