Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Összefoglaló az öregségi nyugdíj közalkalmazotti jogviszony fennállása alatti szüneteltetésének tárgyában hozott Mfv.III.10.632/2017/3. számú határozatról

A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – amelyben az alperes a 2015. július 10-én kelt határozatával a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2) bekezdése alkalmazásával, a felperes 2014. január 6-ától fennálló közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel elrendelte a felperes öregségi nyugdíjának szüneteltetését – helybenhagyta. A felperes keresetében a határozat felülvizsgálatát arra hivatkozva kérte, hogy az alperes – az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 78117/13.

Összefoglaló a megváltozott munkaképességű személyek ellátása összegének megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.088/2017/9. számú határozatról

Az alperes a 2015. december 12-én kelt határozatával a felperes részére 2012. január 1-től rehabilitációs ellátásként folyósított ellátást 2016. február 29. napjával megszüntette, egyidejűleg, 2016. március 1-től 27.900 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére. A határozat indokolása szerint a felperes 2011. december 31-ig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, amelyet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 33. § (1) bekezdése alapján 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.818/2016. számú ügyről kártérítés megfizetése tárgyában

Az I. rendű felperes 2000. október 2-ától közalkalmazotti jogviszonyban állt a M.I.-nél alkalmazásban kőműves-karbantartó munkakörben. A feladata a H.O.M. és a hozzá tartozó kisebb múzeumok épületeiben felmerülő fizikai (kőműves, karbantartó, festő) munkálatok elvégzése volt. 2009. őszén előbb szabadságon, majd baleseti táppénzen volt. 2010. január 14-étől 2011. augusztus 27-éig többször műtötték, mindkét kezében, csuklójában arthrosist állapítottak meg. 2010.

Oldalak