Például 06/18/2018
Például 06/18/2018

Mikor felelős a munkáltató a munkavállalónak okozott egészségkárosodásért? – sajtó-háttérbeszélgetés

A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdéseit vizsgálta joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián. A szakértői grémium vezetője, dr. Tallián Blanka a Kúria tanácselnöke sajtó-háttérbeszélgetés keretében számolt be újságíróknak a vizsgálat és elemzés részleteiről, az eredményekről és javaslatokról 2018. május 10-én a Kúria Bírói Klubjában.

Emlékeztető A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2018. május 2-3. napján tartott Országos Tanácskozásáról

I. A Tanácskozás résztvevőit köszöntötte Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnökhelyettese. Beszédében kiemelte, hogy a civilisztikai kollégiumvezetők – több éves hagyományként évente két alkalommal megrendezett – országos tanácskozása kivételes lehetőséget és keretet nyújt a szakmai és igazgatási tapasztalatcserének és párbeszédnek. Az új kódexek hatályba lépése új kihívásokat jelent a bírósági szervezetnek, amely új szakmai és igazgatási kérdéseket vet fel és új megközelítést igényel.

Kúriai döntés a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyoldalú csökkentését is érintő ügyben

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.545/2017/4. számú, a felek között a jelenlegivel azonos tárgyban korábban is folyt perben már megállapítottnak megfelelő illetmény-különbözet tárgyában született ítéletről

Oldalak