Például 08/15/2018
Például 08/15/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.343/2017/4. számú, védjegy törlését elrendelő határozat megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntéséről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) határozatával elrendelte a kérelmezők javára oltalom alatt álló „SZŰZTEA” szóvédjegy törlését. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta, és az ellenérdekű fél védjegytörlése iránti kérelmét elutasította, a másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Az ellenérdekű fél felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria végzésével a jogerős végzést hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a kérelmezők megváltoztatási kérelmét elutasította.

Tájékoztató kötbér fizetési kötelezettség és kötbér mérséklése a Pfv.V.20.486/2018/15. számú egyedi ügyben hozott határozatról

A felek egy hitelintézet részvényeseiként szindikátusi szerződést kötöttek, amelyben az alperes vállalta, hogy a felperes részesedésszerzéséig terjedő időszakra rendezi a hitelintézet tőkehelyzetét, és amennyiben a meghatározott fordulónapra vonatkozóan elkészített közbenső mérleg alapján a hitelintézet saját tőkéje alacsonyabb a jegyzett tőkéjénél, tőkeemelést hajt végre. E kötelezettségének elmulasztása esetén – a teljesíteni elmulasztott tőkepótlás és a felperes részesedésének arányában meghatározott mértékű – kötbért kellett fizetnie a felperes részére.

70 éves Varga Zoltán kúriai bíró

„Bonus Iudex” címmel jelent meg tanulmánykötet dr. Varga Zoltán, a Kúria nyugalmazott bírójának 70. születésnapja alkalmából. A könyv 28 tanulmányt és két köszöntőt tartalmaz, a szerzők kúriai bírók, a hivatásrendek képviselői és egyetemi tanárok.

Dr. Varga Zoltánt kollégái, egyetemi oktatók, pályatársak és családtagok a Kúria dísztermében köszöntötték 2018. június 19-én. Az ünnepségen jelen volt dr. Belovics Ervin, a legfőbb ügyész helyettes, dr. Vókó György az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója és dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke is.

Oldalak