Például 10/22/2018
Például 10/22/2018

A munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét

Tájékoztató a Mfv.III.10.707/2017/7. számú ügyben hozott döntésről: Két munkavállaló közötti eltérő díjazás alátámasztására nem vehetők figyelembe olyan tényezők, amelyek a munkavállaló felvételének idején még nem határozhatóak meg objektíven.

A Kúria megállapította, hogy az alperes az Mt. 12. §-a megsértésével az egyenlő bánásmód, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvébe ütközően határozta meg a felperes munkabérét, a bérkülönbséget objektív indokkal alátámasztani nem tudta, így az Ebktv. 19. §-a szerinti bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget.

Adóvisszaélés elleni szabályok, adóügyi eljárások és az ítélkezési gyakorlat változása a kanadai adójogi konferencián

Az Adójogi Bírák Nemzetközi Egyesületének (International Association of Tax Judges, IATJ) IX. Közgyűlésén és Konferenciáján vett részt a Kúria elnöke. Dr. Darák Péter és az általa vezetett bírósági delegáció 2018. szeptember 27-30. között tanácskozott a kanadai Ottawában.

A Kúria elnöke az IATJ igazgatótanácsi tagjaként a szakmai programok mellett több igazgatótanácsi megbeszélésre is hivatalos volt.

Tájékoztató sérelemdíj és kártérítés megfizetése iránti ügyben született határozatról

Kúrián Mfv.II.10.037/2018. szám alatti perben az alperes a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló felperes kérelmére felmentéssel megszüntette a közöttük fennállt jogviszonyt arra figyelemmel, hogy a felperes nyugdíjasnak minősült. A felmentési idő mértékét 60 nap + 4 hónapban határozta meg azzal, hogy annak  második felére mentesítette az közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól. A felperes a felmentési idő kezdetét megelőzően levélben sérelmezte, hogy a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 33.

Oldalak