Például 08/14/2018
Például 08/14/2018

Tájékoztató a végkielégítés és felmentési időre járó illetmény megfizetése iránt folyamatban volt ügyről Kúria előtt Mfv.II.10.635/2017/7. szám alatt

A felperes 1996. február 1-jétől 2014. augusztus 31-éig állt munkaviszonyban az alperessel, melynek fenntartója egy nonprofit kft. volt. 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alperesi intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került. A munkáltató 2014. október 30-án kelt intézkedésével 2014. augusztus 31-i hatállyal megszüntette a felperes munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy fenntartóváltás következtében munkaviszonya 2014. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61.

Kúriai döntés az iskolai tananyag és a vizsgakövetelmények csökkentésére, illetve módosítására vonatkozó népszavazási kérdés kapcsán

Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.647/2018/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. július 10. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 976/2018. számú határozatát, miután egyetértett az NVB azon álláspontjával, hogy a kérdés nem egyértelmű és a kérdés összetettsége folytán nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe.

Darák Péter: A Kúria mindent megtesz a gördülékeny alkotmányos átalakulás érdekében

Interjút adott a Kúria elnöke az InfoRádiónak 2018. július 5-én. Dr. Darák Péter az “Aréna” című műsorban az közigazgatási bíráskodás átalakítására vonatkozó kérdésre válaszolva kifejtette, a Kúria mindent megtesz annak érdekben, hogy az alkotmányos átalakulás sikeresen, a közigazgatási bíráskodás értékeinek megőrzése mellett gördülékenyen megtörténhessen.

Mailáth György Tudományos Pályázat 2018.

A Mailáth György pályázatra továbbra is várja a dolgozatokat az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az OBH elnöke idén is meghirdette az országbíróról elnevezett tudományos pályázatot, 2018-ban immár ötödik alkalommal. A jelentkezők polgári jogi, büntetőjogi,  munkajogi, közigazgatási jogi, európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban nyújthatják be a pályamunkákat. 

Az idei pályázat mottója: Változás és állandóság a bíróságokon – a XXI. század kihívásai - „Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Változnak az idők, és mi is változunk velük."

A magyar állammal szemben jogalkotással okozott kár megtérítése iránt indult perben hozott döntést a Kúria

Pfv.IV.21.912/2017/6.: Az I. rendű felperes keresetében 2.166.779.469 forint, a II. rendű felperes 1.315.374.213 forint és kamatai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Kereseti álláspontjuk szerint a pénznyerő automaták üzemeltetéséhez kapcsolódó játékadó emelésére (adóemelés) és a pénznyerő automaták a 2012. október 10-i hatállyal kizárólag játékkaszinóban való üzemeltetésére való korlátozásra (tiltás) vonatkozó jogalkotással sérültek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) 56. és 34. cikkeiben foglalt jogaik, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17.

Oldalak