Dr. Székely Ákos

Nyomtatóbarát változat

a Büntető Kollégium vezetője

Kónya István


Dr. Székely Ákos jogi diplomát 1981-ben szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen; 1981. május 16-tól fogalmazó, 1983-tól állami közjegyző volt az Esztergomi Járásbíróságon.

1985. január 1. napjával nyert bírói kinevezést és a büntető ügyszakba beosztást a Budai Központi Kerületi Bíróságra, ahol 1991-1992-ben büntető-elnökhelyettesi feladatot is ellátott.
1992. szeptember 1-jétől a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának tagja, 1995. májusától másodfokú tanácselnök.

2009. január 1. napjával a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumába nyert kinevezést.

2012. szeptember 1. napjától került áthelyezésre a Kúriára, ahol 2014. február 17-től a Büntető Kollégium vezetőjévé nevezték ki.

Tagja a Fővárosi Ítélőtábla mellett működő Szolgálati Bíróságnak; kinevezést nyert a Kúria mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróságra; részt vesz a végrehajtói szakvizsgáztatásban. 1997-től tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak; büntető anyagi-, eljárásjogi- és büntetésvégrehajtási-szabálysértési tárgyakban lát el cenzori feladatokat.

2007-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetének megbízott óraadójaként a másoddiplomás képzés keretében a jogi szakokleveles gazdasági szakember, sportszakember, valamint orvos- és egészségügyi szakember képzés során büntető anyagi- és eljárásjogi oktatásban és vizsgáztatásában vesz részt; lát el szakdolgozat-konzulensi feladatokat.

Társszerzője a Complex CD Jogtár Büntető törvénykönyv és Büntetőeljárási törvény kommentárnak; mely kommentárok könyv-alakban is megjelentek a KJK KERSZÖV Kiadónál, előbbi 2004-ben, utóbbi 2003-ban. 2007. év végén került forgalomba – az immár Complex kiadóként működő cég részéről - a Büntetőjog nagy kézikönyve [meritum], melynek ugyancsak társszerzője volt.

A Novissima Kiadó által a jogi szakvizsga kézikönyvek sorozatban 2011-ben megjelentetett Büntető eljárásjog I-II. kézikönyv társszerzője.