Dr. Wellmann György

Nyomtatóbarát változat

a Polgári Kollégium vezetője

Wellmann György

Wellmann György 1954-ben született. Jogi tanulmányait Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1978-ban summa cum laude minősítéssel doktorált. Szakvizsgát 1980-ban ügyészségi fogalmazóként tett, majd 1980-1987 között a Fővárosi Főügyészségen és a Legfőbb Ügyészségen polgári jogi szakági ügyészként dolgozott. 1987-ben a Pénzügyminisztérium Jogi Osztályának helyettes vezetője volt. 1988. március 1-jén választották a Legfelsőbb Bíróság bírájává, ettől kezdve a Polgári Kollégium tagja, ahol vegyes kötelmi ügyeket tárgyal. 2002 februárjában tanácselnökké, s egyben hat éves időtartamra kollégiumvezető-helyettessé, 2008 februárjában hat évre a Polgári Kollégium vezetőjévé nevezték ki. 2014-ben újabb hat évre kapott kinevezést a kollégiumvezetői tisztségre.

Részt vett a gazdasági társaságokról szóló mindhárom törvény (1988., 1997., 2006.) megalkotásában, valamint az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjában, amelynek során tagja volt az Operatív Bizottságnak. Három évtizede rendszeresen publikál: a polgári jog és a társasági jog területén számos cikke, tanulmánya jelent meg különböző szakmai folyóiratokban, ezen kívül több mint tíz szakkönyvnek, illetve kommentárnak a társszerzője. Évek óta tagja a Gazdaság és Jog, valamint a Magyar Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának, 2004-től részt vesz a Bírósági Határozatok (jelenleg: Kúriai Döntések) című kiadvány szerkesztésében. Hét éven keresztül tanított az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén, s polgári jogból jelenleg is záróvizsga-bizottsági tag mindkét budapesti jogi karon. Harminc éve tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak. 1988 és 2012 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézet által szervezett társasági szakjogász posztgraduális képzés keretében is oktatott. Oktatói tevékenységét 2003-ban címzetes egyetemi docens címmel ismerték el. Tagja a Magyar Jogász Egyletnek, azon belül a Tudományos Bizottságnak.