Gfv. VII.30.336/2018/7. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

Természetes személyek adósságrendezési eljárása

Tárgyszavak:
- az 50.000 Ft alatti tartozások bejelentési kötelezettsége a kérelem benyújtásakor

Végzés

A határozat száma: Gfv.VII.30.336/2018/7.

A határozathozatal dátuma: 2019. január 8.

A felülvizsgálati kérelemben felvetett azon jogkérdés vonatkozásában, hogy az 50.000 Ft alatti tartozásait az adósnak be kell-e jelentenie az adósságrendezési eljárás iránti kérelem benyújtásakor, a Kúria az alábbiakat jegyzi meg.
Az Are. tv. 17. §-ának és a törvény mellékleteinek felsorolásából következően az adósnak és az adóstársnak valamennyi, bármilyen kis összegű tartozását be kell jelentenie az adósságrendezési eljárás kérelmezésekor a nyomtatványokon. Ugyanakkor az Are. tv. 26. § (11) bekezdése az adósságrendezési eljárás kezdeményezése előtt keletkezett 50.000 Ft-ot meg nem haladó, bírósági vagy hatósági úton behajtható tartozások adós általi elkülönített bemutatását írja elő abból a célból, hogy azok az adósságrendezési eljárás során a családi vagyonfelügyelő jóváhagyását követően kifizethetők legyenek.
Az Are. tv. 5. § 26. pontja a) alpontja szerint hitelező a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban, továbbá a bírósági adósságrendezési eljárásban a bírósági adósságrendezés kezdő időpontjáig az a szervezet vagy természetes személy, akinek
    aa) az adóssal szemben
    - jogerős vagy
    - előzetesen végrehajtható határozaton vagy
    - olyan okiraton alapuló követelése van,
    amely alapján közigazgatási vagy bírósági végrehajtás elrendelésének vagy végrehajtáson kívüli zálogértékesítésnek van helye, vagy a végrehajtást már elrendelték, illetve a zálogtárgyat értékesítésre kijelölték, vagy
    ab) akinek az adós által elismert vagy legalább 80%-os mértékben nem vitatott, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett követelése van az adóssal szemben.
Az Are. tv. 26. § (11) bekezdésében a törvény – összehasonlítva az 5. § 26. pontjával – korlátozza az 50.000 Ft alatti bemutatandó tartozásokat az 5. § 26. pont ab) pontjában írtakra. A 26. § (11) bekezdésében tehát a nem vitatott vagy elismert követelések nem találhatók. Miután maga a törvény különítette el e két hitelezői csoportot az 5. § 26. pont a) pontjában, az Are. tv. 26. § (11) bekezdésében szereplő bemutatási kötelezettség is csak a már az aa) pontban behajtható kötelezettségekre vonatkozik.
Ebből azonban az a következtetés vonható le – figyelemmel az Are. tv. 26. § (11) bekezdésének további rendelkezéseire, mely szerint a külön bemutatott követelések a családi vagyonfelügyelő hozzájárulásával kifizethetők –, hogy az 5. § 26. pont ab) pont szerinti tartozások, amelyeket nem kell külön bemutatni, olyan tartozásai az adósnak, amelyet az adósnak fel kell tüntetnie a kérelmében, és melyeket a hitelezőknek be kell jelenteniük. 
Mindebből következően téves az a jogi álláspont, hogy az 50.000 Ft alatti tartozásokat nem kell feltüntetnie az adósnak. Az általa elismert tartozásokat és az Are. tv. 5. § 26. pontja ab) alpontja szerinti tartozásait is fel kell sorolnia, s ez utóbbiakat külön listán is be kell mutatnia. Az Are. tv. 22. § (4) bekezdése alapján van lehetősége az adósnak a Szolgálat által elvégzett adategyeztetés során a kérelem javítására, kiegészítésére.