Gfv. VII.30.338/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
- felszámolás tartama alatti engedményezés
- törvényi engedmény

Végzés

A határozat száma: Gfv.VII.30.338/2018/4.

A határozathozatal dátuma: 2019. május 28.

A felszámolás tartama alatt engedményezési szerződéssel megszerzett követelések esetében a Cstv. 57. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felszámoló által nyilvántartásba vett követelés engedményezése nem érinti a követelésnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyét. Ha a felszámolás megindulásakor hitelezői igényt érvényesítő személy az adóssal szembeni követelését engedményezi, az engedményező helyén kerül nyilvántartásba vételre az engedményes is. Ebből következően a felszámolás tartama alatt engedményezési szerződéssel megszerzett követelések vonatkozásában az engedményes vezető tisztségviselők, illetve közeli hozzátartozóik igényét nem kell a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjába sorolni, az igényüket ott kell nyilvántartani és kielégíteni, ahová jogelődjük igénye besorolásra került.
Ugyanilyen jogkövetkezménye van a Kúria álláspontja szerint a törvényi engedménynek. Törvényi engedményről van szó akkor az rPtk. szerint, amikor a követelés nem szerződés alapján, hanem jogszabályi vagy hatósági rendelkezés folytán száll át az új jogosultra (rPtk. 331. §). Ilyen esetről beszélünk akkor, ha a törvény rendelkezése folytán a követeléssel átszáll a zálogjog a megtérítési igény erejéig arra a személyre, aki a kötelezett helyett teljesített.
A törvényi engedmény következtében a korábbi dologi kötelezettek a zálogjogosult – a kifogást előterjesztő bank – helyébe léptek (a követelésnek abban a részében, amelyet a dologi kötelezettek zálogtárgyából elégített ki a bank), a dologi kötelezettek ezt az igényüket az adóssal szemben bejelentették, és a törvényi rendelkezés folytán így az engedményező pozíciójában levő bank által az adóssal szemben érvényesített zálogjoggal biztosított követelés alapján a zálogtárgyból befolyt vételárból arányos kielégítésre tarthatnak igényt.