Gfv. VII.30.484/2018/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
FELSZÁMOLÁS

Tárgyszavak:
- vezető tisztségviselő felelőssége
- irat- és vagyonátadás elmulasztása

Ítélet

A határozat száma: Gfv.VII.30.484/2018/5.

A határozathozatal dátuma: 2019. május 14.

A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti vélelem az alperesi vezető tisztségviselő hitelezők érdekeivel ellentétes magatartására, valamint ezen magatartás és az adós társaság vagyoncsökkenése közötti okozati összefüggésre terjed ki, s a vagyoncsökkenés ténye és annak mértéke a felperes bizonyítási kötelezettsége.
A Kúria álláspontja szerint azonban olyan esetben, amikor a rendelkezésre álló adatokból azért nem állapítható meg, hogy mi lett az adós vagyonának a sorsa, mert azzal az alperes nem számolt el – sem a felszámolási eljárásban, sem az adott perben –, úgy kell tekinteni, hogy az alperes magatartása folytán bekövetkezett vagyoncsökkenés az utolsó mérlegben feltüntetett teljes vagyonra kiterjed. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a Cstv. 33/A. § (3) bekezdése szerinti vélelem bekövetkezésének időpontjában az utolsó leadott mérlegben szereplő vagyon még a társaság vagyonát képezte. Miután az alperes a felszámoló részére nem adott át vagyont, és a perben a kimentés körében sem bizonyította, hogy mi lett az utolsó leadott mérlegben kimutatott vagyon sorsa, az alperes felelősségét jogszabálysértés nélkül állapították meg a keresetben megjelölt vagyoncsökkenés erejéig.