Pfv. VII.22.581/2017/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSA

(MAGÁNCSŐD)

Tárgyszavak:

-       bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás

-       a főhitelező adósságrendezési eljárást sikertelennek minősítő nyilatkozata

-       bírósági adósságrendezést elutasító végzés

 

Végzés

A határozat száma: Pfv.VII.22.581/2017/3.

A határozathozatal időpontja: 2018. január 30.

 

„Az elsőfokú bíróság az adósságrendezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül hivatalból elutasította. A végzés indokolásban megállapította, hogy az adósok nem tettek eleget a főhitelező felhívásának. Hivatkozott az Are. tv. 31. § (1) bekezdés c) pontjára, melyben írt kötelezettségüknek nem tettek eleget az adósok, valamint az Are. tv. 33. § c) pontjára (helyesen a b) pontjára), amely alapján a kérelmet hivatalból elutasította.

Az adósok fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. Határozatában az elsőfokú bíróság helyesnek tartott indokaira utalt vissza: az I. rendű adós nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének teljeskörűen, ezért indokolt az adósságrendezési kérelem elutasítása.

A Kúria elsőként utal arra, hogy az Are. tv. 101. § (1) bekezdés a) bekezdése szerint a bírósági adósságrendezést elutasító végzés ellen felülvizsgálatnak van helye.

A Kúria a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a főhitelező az Are. tv. 21. § (2) bekezdését megsértve minősítette sikertelennek a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást, mert az adósok a főhitelező felé határidőben teljesítették a hiánypótlásban kért formanyomtatvány benyújtását és a nyilatkozat megtételét. Ebből következően az adott esetben az Are. tv. 31. § (1) bekezdés c) pontjában írt feltétel, mely szerint az adós nem tett eleget az e törvényben foglalt kötelezettségének felhívás ellenére, nem állapítható meg, s így az Are. tv. 33. § b) pontja szerinti hivatalbóli elutasítás oka sem áll fenn.

A Kúria hangsúlyozza, hogy az Are tv. 33. § (2) bekezdés b) pontja szerint a bíróság csak érdemi vizsgálat alapján utasíthatja el a bírósági adósságrendezés iránti kérelmet, az abban állított körülmények fennállása megállapítása esetén.”