Jpe.I.60.002/2020/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

határozata

Az ügy száma: Jpe.I.60.002/2020/2.

A tanács tagjai: Dr. Darák Péter a tanács elnöke
Dr. Farkas Attila előadó bíró
Böszörményiné dr. Kovács Katalin bíró
Dr. Bartal Géza bíró
Dr. Bartkó Levente bíró
Dr. Patyi András bíró
Dr. Puskás Péter bíró
Dr. Szabó Klára bíró
Salamonné dr. Piltz Judit bíró    

A felperes: felperes neve (felperes címe)

A felperes képviselője: Papcsák Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe)

Az alperes: alperes neve (alperes címe)

Az alperesi beavatkozó: alperesi beavatkozó neve (alperesi beavatkozó címe)

Az alperes és az alperesi beavatkozó képviselője:
Oppenheim Ügyvédi Iroda (alperes és alperesi beavatkozó képviselőjének címe)

A per tárgya: változásbejegyzést elrendelő végzés hatályon kívül helyezése

A jogegységi panaszt benyújtó fél: alperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma:
Kúria Gfv.VII.30.019/2020/2.

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:
Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.537/2019/16-I.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma:
Fővárosi Törvényszék, 4.G.41.649/2018/48-II.

Rendelkező rész

A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] Az alperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria 2020. március 24-én kelt, Gfv.VII.30.019/2020/2. számú, az alperes felülvizsgálati kérelmét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 415. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszautasító végzése ellen. Arra hivatkozott, hogy a támadott határozat ellentétes a Kúria BH 2020. 46. számon közzétett eseti döntésével.

[2] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[3] A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panasznak van helye a felülvizsgálati kérelem vagy indítvány (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati kérelem) vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés alaptalansága esetén a megtámadott határozatot hatályában fenntartó határozata, a felülvizsgálatot a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján megtagadó határozata, valamint a felülvizsgálati kérelem befogadását a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján megtagadó határozata ellen, feltéve hogy a felülvizsgálati kérelemben a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkoztak. A Bszi. 41/B. § (2) bekezdése értelmében jogegységi panasznak van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben – a jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül –  úgy tér el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok határozatában nem került sor.

[4] Jogegységi panasz eljárásnak a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye.

[5] A Bszi. 41/B. § (6) bekezdés a) pontjából kitűnően a jogegységi panaszban meg kell jelölni azt a határozatot, amellyel szemben a fél a panaszt előterjeszti, a b) pont szerint pedig a közzétett kúriai határozatot, amelyet a Bszi. a 32. § (1) bekezdés b) pontban definiál.

[6] A felhívott szabályok együttes értelmezéséből az következik, hogy a jogegységi panasz kizárólag akkor felel meg a Bszi. rendelkezéseinek, ha abban a fél az előző rendelkezések értelmében jogegységi panasszal támadható határozatot jelöl meg, illetve olyan közzétett kúriai döntést, amely megfelel a törvény rendelkezéseinek. Bármelyik tartalmi elem hiányában a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján mint tartalmilag hiányos panaszt kell visszautasítani.

[7] Az alperes által támadott kúriai határozat 2020. március 24-én kelt, ezért ellene a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint kizárt a jogegységi panasz előterjesztése.

[8] A kifejtettek értelmében a Kúria jogegységi panasz tanácsa a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján visszautasította.

Záró rész

[9] Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 57. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárás illetékmentes, ezért az alperes a jogegységi panasz eljárásban megfizetett 70.000 forint illeték visszatérítésére jogosult az Itv. 80. § (1) bekezdés i) pontja alapján.

[10] A határozat elleni jogorvoslatot a Pp. 407. § (1) bekezdés d) pontja és a Bszi. 41/B. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. július 28.

Dr. Darák Péter s.k. a tanács elnöke,
Dr. Farkas Attila s.k. előadó bíró,
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s.k. bíró,
Dr. Bartal Géza s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Puskás Péter s.k. bíró,
Dr. Szabó Klára s.k. bíró,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró