A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata
"Az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények ítélkezési gyakorlatának" vizsgálata
„A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat” vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A költségkedvezményekkel kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése
A Kúria nem érdemi határozatai
Közigazgatási perjog
A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálata
A büntető határozatok szerkesztése
A kisajátítási perek gyakorlata
Védői jogok a bírósági eljárásban

Oldalak