A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

Az Ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei
Az általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata
Szabálysértési ügyek bírói gyakorlata
„A közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos bírói gyakorlat” vizsgálatára felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A költségkedvezményekkel kapcsolatos bírói gyakorlatot vizsgáló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló jelentése
A Kúria nem érdemi határozatai
Közigazgatási perjog
A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálata

Oldalak