PK 105.

Nyomtatóbarát változat

PK 105. szám*
A Csjt. 65. §-ában és a 69/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekből következik, hogy ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosíthatja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás aránylagos részét megtéríteni köteles.

 

 

* Csak a régi Ptk. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2014. PJE határozat V. 1. b) pont.