PK 107.

Nyomtatóbarát változat

PK 107. szám*
A százalékosan megállapított gyermektartásdíj alapjául szolgáló juttatás (jövedelem) időarányos része a gyermeket a tartásra való jogosultság fennállásának tartamára akkor is megilleti, ha a juttatás kifizetésére a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése után kerül sor.

 

A tartásdíj-fizetési kötelezettség - függetlenül attól, hogy a munkáltató (szövetkezet stb.) a kötelezettnek a tartásdíj alapjául szolgáló juttatást a tartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt vagy a kötelezettség megszűnése után fizeti-e ki - a tartásdíjra való jogosultság időtartamához igazodik. A gyermeket ezért a tartási jogosultságának megszűnése után a kötelezett javára kifizetett juttatás időarányos része is megilleti. A volt kötelezettnek tehát a százalékosan megállapított tartásdíj időarányos részét akkor is meg kell fizetnie, illetőleg a munkáltatónak a volt kötelezettől akkor is le kell vonnia és a jogosult részére kifizetnie, ha a korábbi időre járó juttatás kifizetésére a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszűnése után került sor.

A bíróság akkor jár el helyesen, ha a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetésekor meghatározza, hogy a munkáltató a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszűnése után kifizetésre kerülő juttatásnak mely lejárt időszakra eső arányos részét köteles levonni és a jogosultnak átutalni.

 

 

 

* Csak a régi Ptk. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2014. PJE határozat V. 1. b) pont.