PK 114.

Nyomtatóbarát változat

PK 114. szám*
Ha a házastárs a volt házastársával szemben tartási igényről (Csjt. 21. §) lemondott, de utóbb a tartásra fel nem róható okból rászorulttá válik, a lemondás nem akadálya annak, hogy a volt házastársával szemben - a Csjt. 22. §-ának (3) bekezdésében meghatározott korlátok között - tartási igényt érvényesíthessen. Ilyen esetben azonban vizsgálni kell a lemondás okait. Ha például a lemondás olyan vagyoni juttatás ellenében történt, amely a lemondó házastárs tartására elegendő alapot nyújtott, a tartási igény rendszerint nem alapos.

Ha a jogosult házastárs lejárt tartásdíjról mondott le, a lejárt tartásdíj iránti igényt utóbb nem érvényesítheti.

A lemondó jognyilatkozat a polgári jog szabályai szerint megtámadható.

 

 

 

* Csak a régi Ptk. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2014. PJE határozat V. 1. a) pont.