PK 127.

Nyomtatóbarát változat

PK 127. szám*
A nyilvánosságnak a bírósági tárgyalásról való kizárása esetén a Pp. 7. §-a (2) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezés akkor érvényesül helyesen, ha a bíróság azoknak a hivatalos személyeknek engedi meg a tárgyaláson való jelenlétét, akiknek a tárgyaláson való jelenléte ügykörükből folyó hivatalos kötelességük ellátása vagy az ügy természete folytán vagy a bíróság működésével kapcsolatosan indokolt.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.