PK 151.

Nyomtatóbarát változat

PK 151. szám*
A Pp. 75. §-ának (3) bekezdése értelmében a nem ügyvéd fél vagy a fél nem ügyvéd meghatalmazottja részére megállapítható keresetkiesés összege nem igazodik az ügyvédi díjszabás szerint járó ügyvédi munkadíj összegéhez.

A költségek megállapításánál az eset összes körülményeinek, különösen a célszerű és jóhiszemű pervitel szempontjainak a figyelembevételével kell eljárni. Ennek szem előtt tartásával az említettek igényelhetik az utazási, élelmezési és szállásköltségek megtérítését is.

 

 

 

* Mind a régi, mind az új Ptk. körében, de csak a régi Pp. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2017. PJE határozat VI. pont és vö. 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.