PK 163.

Nyomtatóbarát változat

PK 163. szám*
Ha a jogosult, aki helyett az ügyész, vagy a Pp. 2. §-a értelmében feljogosított más állami szerv pert indít, ismeretlen helyen tartózkodik, részére az ügygondnok kirendelése nem mellőzhető.

 

A jogosult - akinek érdekében az ügyész vagy a Pp. 2. §-a alapján feljogosított más szerv pert indított - a Pp. 49. §-ának (4) bekezdése értelmében a perben félként vesz részt. Ha tehát az ilyen jogosult ismeretlen helyen tartózkodik, részére a Pp. 74. §-a szerint ügygondnokot kell kirendelni. Egyébként értesítése tekintetében a Pp. 101. §-a (1) bekezdésének a hirdetményi kézbesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ha az ilyen jogosult személy külföldön tartózkodik, értesítésére a külföldi kézbesítés szabályai az irányadók.

 

 

 

* Mind a régi, mind az új Ptk. körében, de csak a régi Pp. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2017. PJE határozat VI. pont és vö. 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.