PK 169.

Nyomtatóbarát változat

PK 169. szám*
A Pp. 126. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyolc-, illetőleg háromnapos tárgyalási időköz hiánya esetén a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, ha az alperes megjelent, és a tárgyalás elhalasztását nem kéri. Ha az alperes a tárgyalás elhalasztását kéri, a tárgyalási időköz hiánya alap lehet a halasztásra, de ebben a vonatkozásban is irányadó a Pp. 5. §-ában kifejtett az az alapelv, hogy a felek perbeli jogaikat jóhiszeműen kötelesek gyakorolni. Ha az alperes nem jelent meg, a tárgyalási időköz hiánya esetén a tárgyalást megtartani nem lehet.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.