PK 176.

Nyomtatóbarát változat

PK 176. szám*
Gyermektartási perben az alperes által a gyermeknek nála történő elhelyezése iránt a fellebbezési tárgyaláson előterjesztett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

Ha a gyermektartási perben az alperes csak a fellebbezési tárgyaláson terjeszti elő azt a kérelmét, hogy a bíróság a gyermeket nála helyezze el, ezt a kérelmet viszontkeresetnek kell tekinteni, mert a bíróság ítéletében enélkül az elhelyezés felől nem rendelkezhetne. Minthogy pedig a fellebbezési eljárásban viszontkereset előterjesztésének - a Pp. 147. §-ának (1) bekezdéséből következőleg - nincs helye, az elhelyezés iránti kérelmet ebből az okból érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.