PK 180.

Nyomtatóbarát változat

PK 180. szám*
A különélő házastárs által a házassági per megindítása előtt tartás iránt folyamatba tett pert a később megindult házassági per bíróságához a Pp. 150. §-a értelmében csak a tartást igénylő fél kérelmére lehet áttenni, feltéve, hogy a per elsőfokon még nincs befejezve. Ha a tartási per megindításakor a házassági per már folyamatban van, a Pp. 277. §-ának (4) bekezdésében foglaltak folytán a házastárs tartása iránt indított pert - függetlenül attól, hogy a tartást kérő ilyen irányú kérelmet terjeszt-e elő vagy sem - a házassági per bíróságához kell áttenni.

A különélő házastárs javára megítélt tartás megszüntetése iránt indított pert - feltéve, hogy a per első fokon még nincs befejezve - a házassági per megindítása esetében a Pp. 150. §-ának megfelelő alkalmazásával bármelyik fél indítványára ugyancsak át kell tenni a házassági per bíróságához.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.