PK 97.

Nyomtatóbarát változat

PK 97. szám*
Az anya férjének a gyermek fogamzási idejét megelőző időponttal történt holtnak nyilvánítása esetében a gyermeket házasságon kívül születettnek kell tekinteni.

 

A Csjt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A Ptk. 25. §-ának (1) bekezdése pedig kimondj a, hogy a holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításig halottnak kell tekinteni. Abban az esetben tehát, ha a bíróság az anya férjét olyan időponttal nyilvánította holtnak, amely az anya gyermekének fogamzási idejét megelőzi, a gyermeket a születési anyakönyvben feltüntetett adatra való tekintet nélkül házasságon kívül születettnek kell tekinteni. A gyermek az apaság megállapítása iránt pert indíthat. Az anyakönyv kijavításának elmaradása vagy késedelme ezen a helyzeten nem változtat.

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó: vö. 1/2014. PJE határozat 1. pont.