Közlemények kúriai döntésekről

A másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal alperesi minőségének kérdésében foglalt állást a Kúria

Közlemény a Kúria Kpkf.VI.39.329/2020/2. számú határozatáról.

A jogalkotó 2020. március 1-jével megszüntette az országos másodfokú kormányhivatali hatósági hatásköröket, miután a járási (fővárosi kerületi) hivatalok döntései elleni fellebbezési lehetőséget általánosan kizárta.

2020. július 16.

Építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti kereset ügyében döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.194/2019/7. számú egyedi ügyben.

2020. július 16.

A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre

A Kúria 2020. július 6-án meghozott 1/2020. Közigazgatási Jogegységi Határozatával döntött a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. (2015. K. 27.) számú határozatától való eltérés megengedéséről.

2020. július 14.

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.355/2019. számú ügyről.

2020. július 14.

A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.052/2020 számú ügyében hozott határozatról.

2020. július 14.

A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.040/2020 számú ügyben hozott határozatáról.

2020. július 14.

A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete

Tájékoztató a Pfv.V.21.331/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. július 13.

Oldalak