Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 4/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.012/2022/12.)

A Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.042/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.003/2022/9. számú jogegységi hatályú határozata

Rendelkező rész

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa megállapítja, hogy a Kpkf.II.40.840/2021/2. számú, jogegységi panasszal támadott végzés jogkérdésben eltér a Kpkf.VI.39.206/2021/2. számú – a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett – végzéstől, és az eltérés nem volt indokolt.

2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa
3/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.013/2022/8. szám)
a külön törvényben szabályozott eljárásjogi rendelkezések alapján meghozott határozatok elleni jogorvoslati jogról

2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.039/2022/6. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű alperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

2022/11. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.032/2022/5. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/11. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa
2/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.011/2022/15. szám)
a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről

2022/11. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.033/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A jogegységi panasz előterjesztője a Kúria Mfv.II.10.013/2022/2. számú, felülvizsgálati kérelmet visszautasító végzésével szemben nyújtott be jogegységi panaszt, amelyben kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúriának az eljárás lefolytatására utasítását.

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2022/10. szám

Oldalak