Keresés

Jogegységi határozatok

1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

2022/04. szám

8/2021. Polgári jogegységi határozat
a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

2022/04. szám

3/2021. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról

2022/03. szám

Kollégiumi vélemények

2/2022. (X. 11.) KK vélemény
a választói névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat eljárási szabályairól

2022/12. szám

1/2022. (IX. 20.) KK-PK kollégiumi vélemény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A. § (9) bekezdése szerinti biztosíték nyújtására vonatkozó végzés végrehajtás szempontjából történő minősítéséről

2022/11. szám

A Kúria Polgári Kollégiumának
1/2022. (V. 30.) PK véleménye a házastársi közös vagyon megosztásának egyes kérdéseiről

2022/08. szám

1/2022. (VI. 8.) KK vélemény
A megelőző eljárás fogalmáról a közszolgálati jogviszonyokban

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megelőző eljárás fogalmának a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos közigazgatási perekben történő egységes értelmezése érdekében a következő kollégiumi véleményt alkotta

2022/08. szám

Büntető Kollégium határozatai

I. A másodfokú bíróság nyilvános ülése megtartásának a terhelt távollétében 2021. január 1. napját követően is feltétele a terhelt szabályszerű idézése, illetve – ha meghallgatása már előre láthatólag sem szükséges – értesítése [Be. 599. § (4) és (5) bek.]. 

2023/05. szám

Nem kihívóan közösségellenes az az erőszakos magatartás, amelyben nem a közösségi együttélés szabályainak nyíltszíni semmibevétele tükröződik. A kapcsolattartási jog gyakorlását, a terhelt szabad cselekvését gátló korlátok leküzdése – ha az kizárólag a passzív alany személyében jelentkező fizikai akadály kiküszöbölését szolgálja és a terhelt törvényes jogait korlátozó magatartással arányos – nem a közösségi együttélés jogi normába foglalt írott és íratlan szabályainak leplezetlen semmibevételét jelenti, ekként a garázdaság törvényi tényállását nem meríti ki [Be. 339.

2023/05. szám

I. Ha a büntetőeljárásban a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz, az ügyészséghez vagy a nyomozó hatósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton, szabályszerűen benyújtották [Be. 137. § (4) bek., 154. § (1) bek.]. 

2023/05. szám

Oldalak