A Kúria főtanácsadói álláshelyeinek betöltésére

Nyomtatóbarát változat

A foglalkoztatásra igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) illetménytáblázata szerinti bérezéssel kerül sor.

A kinevezési feltételeket az Iasz. 11. § és 11/A §-a tartalmazza.

A főtanácsadók beosztási helye a Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete, munkájukat részben a Kutatóintézetben, részben a szakterületüknek megfelelő Kollégiumban végzik.

Pályázhatnak mindazon jogász végzettségű pályázók, akik jelenleg doktori képzést folytatnak, illetve a komplex vizsgát letették.

A pályázatok elbírálása során előnyt jelent:

  • a Phd. fokozat megléte,
  • a polgári jog, a közigazgatási jog, területén végzett tudományos tevékenység, valamint
  • a magas szintű nyelvtudás.

A pályázatok benyújtásának helye és ideje:

A pályázatot a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani 2021. október 5. napján 13.00 óráig.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát és a képesítését igazoló okiratokat.