Kereső

Például 08/07/2020
Például 08/07/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. augusztus 5. Sajtóközlemények, hírek - - Pintér Sándor: „A Kúria a jog egységének őreként vesz részt a jogértelmezési, jogalkalmazási és a következetes bírói gyakorlat kialakításában”
2020. július 30. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek „Lúgos támadásként” ismert ügy: a Kúria érdemben foglalkozott a védelmi másodfellebbezéssel, így teljes körben megtörtént a bűnösség és a kiszabott büntetés vizsgálata is
2020. július 28. Sajtóközlemények, hírek - - Tapasztalatcsere a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Bírósága és a Kúria között
2020. július 24. A Kúria a médiában - - A Ságvári-ügy tanulsága
2020. július 24. A Kúria a médiában - - A Btk. módosítása és a gyermekek büntethetősége
2020. július 17. A Kúria a médiában - - A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan működött a Kúria Polgári Kollégiuma
2020. július 16. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal alperesi minőségének kérdésében foglalt állást a Kúria
2020. július 16. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Vállalkozási szerződésben kikötött ún. „jóteljesítési biztosíték” jogcímén igényelt kártérítés megfizetése iránti perben döntött a Kúria
2020. július 16. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti kereset ügyében döntött a Kúria
2020. július 15. Sajtóközlemények, hírek - - Darák Péter: meg kell őriznünk a bírói függetlenséget, a szakmai igényességet és a változás iránti nyitottságot mint állandó értékeket
2020. július 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában
2020. július 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre
2020. július 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott
2020. július 14. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
2020. július 14. Sajtóközlemények, hírek - - Folytatódik a Kúria gyakornoki programja – Kilenc kutatás indul a legfőbb bírói fórumon 2020-ban
2020. július 13. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Kártérítési igény iránti perben hozott döntést a Kúria
2020. július 13. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete
2020. július 13. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A Ptk. lehetővé teszi, hogy a vagyontárgy helyreállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig kössenek a felek biztosítási szerződést
2020. július 13. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Próbaidő alatti felmondás jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. július 13. A Kúria a médiában - - Óriási társadalmi és gazdasági jelentőséggel bírnak a munkaügyi jogviták eldöntésében hozott bírósági döntések

Oldalak