Az új perrendtartási szabályok alkalmazásának tapasztalatai és a munkaügyi ítélkezést érintő kihívások – munkaügyi bírák tanácskoztak a Kúrián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. május 15.

Konferenciát és közgyűlést rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete 2019. május 7-én, a Kúria Dísztermében. A rendezvényt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Kúria is támogatta.

A résztvevőket az esemény moderátora dr. Tálné dr. Molnár Erika köszöntötte. Az Egyesület titkára, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese a közgyűlés levezető elnökeként ismertette a napirendi pontokat. Ezt követően a konferencia szakmai programja következett, amely keretében egy-egy elméleti vagy gyakorlati kérdést feszegető nívós előadást hallgathattak meg a résztvevők.

Dr. Orosz Andrea az új polgári perrendtartás munkaügyi bírói jogalkalmazásának kihívásaira mutatott rá. A Közép-Dunavölgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletén felmerült problémás kérdésekre hívta fel a figyelmet, ismertette az e vonatkozásban született állásfoglalásokat is.

A Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezetője az általa vezetett részleg ítélkezési gyakorlatának aktuális kérdéseit mutatta be. Dr. Majercsik Erika az új polgári perrendtartás, valamint az új közigazgatási perrendtartás alakuló bírói gyakorlatából emelt ki izgalmas, elvi tartalmú iránymutatással bíró ügyeket.

A konferencia harmadik előadója dr. Cséffán József a munkaügyi ítélkezés értékrendjéről tartott elméleti jellegű előadást. A Dél-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője a bírói szubjektum szerepét és jelentőségét hangsúlyozta.

Dr. Rózsavölgyi Bálint, Kúriára kirendelt bíró az új polgári perrendtartás hatálybalépésével felmerült jogalkalmazási problémákra reflektált.  A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája az Észak-alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium álláspontját is bemutatta.

A konferencia második blokkját dr. Krajecz Laura, a Kúria jogi ügyintézője, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Munkajogi Tanszékének PhD hallgatója nyitotta meg. A munkavállalók személyiségi jogainak védelméről szóló előadásában a sérelemdíj jogalkalmazási nehézségéire mutatott rá a formálódó polgári és munkaügyi bírói gyakorlat tükrében.

A közgyűlés folytatásaként az Egyesület elnöke, dr. Tánczos Rita tartott beszámolót a szervezet 2018. évi tevékenységéről. A Kúria bírája felidézte, tavaly az Egyesület három, szakmai konferenciával egybekötött közgyűlést tartott, amelyek közül kiemelte a 2018. október 15-én, az ELTE Dísztermében, a Magyar Munkajogi Társasággal közösen tartott, az Egyesület megalakulása 20. évfordulójára kiadott jubileumi kötetbemutató munkajogi konferenciáját. Az Egyesület elnöke a beszámolóban részletesen ismertette a rendezvényszervezések költségeit. Hangsúlyozta, az Egyesület a kiadások jelentős részét az OBH-tól kapott támogatásból fedezi.

A közgyűlés záróprogramjaként az Egyesület Felügyelő Bizottság elnöke ismertette az Egyesület 2018. évi mérlegét, amelyet a közgyűlés elfogadott.

A konferencia végén a tagoknak lehetőségük nyílt a szakmai kérdések alaposabb megvitatására, valamint kötetlen beszélgetésre a résztvevők számára biztosított állófogadás keretében.

Budapest, 2019. május 15.

A Kúria Sajtótitkársága