Darák Péter: a Kúria teljesítménye változatlanul magas színvonalú – Teljes Ülést tartott a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. április 24.

Teljes Ülést tartott a Kúria 2019. április 24-én. Az esemény első felét az Országház Felsőházi termében rendezték, amelyről szóló közleményünket honlapunkon olvashatják. A tanácskozás második részére a Kúria dísztermében került sor.

A Kúria elnöke megnyitó beszédében a 2018. évi ügyérkezési és az ügyek befejezésére vonatkozó adatokat ismertetve elmondta, a Kúria teljesítménye változatlanul magas színvonalú. Dr. Darák Péter ismertette a legfőbb bírói fórum legfontosabb tavalyi irányadó döntéseit és a jogegység biztosítása terén végzett tevékenységét. Darák Péter felhívta a bírák figyelmét a Kúria készülő új középtávú intézményi stratégiájára. A dokumentum megalkotása befejeződött, elfogadás előtt áll. A Kúria elnöke kifejtette, a készülő dokumentum kiemelt figyelmet fordít a Kúria jövőbeni szerepére, feladataira, az igazságszolgáltatásban betöltött funkciójára.

A Teljes Ülésen előadást tartott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke. Dr. Vejkey Imre a Kúria tevékenységét méltatva elmondta, a bírák jelentős mértékben hozzájárulnak a jogbiztonság megőrzéséhez, a jog megfelelő alkalmazásához és a jogegység építéshez.

A tanácskozáson elhangzott, megkezdték munkájukat az idei évre felállított joggyakorlat-elemző csoportok. A szakértői grémiumok vezetői kutatási hipotéziseiket ismertették.

2019-ben a Kúria az alábbi jogterületek bírósági gyakorlatát vizsgálja:

Vizsgálati tárgykörök:

  1. A jogos védelem gyakorlati kérdései. A csoport vezetője: dr. Kónya István elnökhelyettes
  2. A keresetlevél visszautasítására vezető okok vizsgálata. A csoport vezetője: dr. Orosz Árpád tanácselnök.
  3. A gondnokság alá helyezési perek bírósági gyakorlata. A csoport vezetője: dr. Baloginé dr. Faiszt Judit bíró.
  4. A gyógyulási (túlélési) esély csökkenésével (elvesztésével) kapcsolatos ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A csoport vezetője: dr. Döme Attila bíró.
  5. Az érvénytelenség a munkaviszonyban. A csoport vezetője: dr. Tánczos Rita bíró.

A Teljes Ülésen dr. Darák Péter elismeréseket is átnyújtott. “A Kúria bírája 2018.” emlékérmet dr. Sperka Kálmán a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium tanácselnöke vehette át. “A Kúria tisztviselője 2018.” kitüntetésben dr. Kaszás Edit üzemorvos és Balaton Lászlóné orvosi asszisztens részesültek.

Budapest, 2019. április 24.

 

A Kúria Sajtótitkársága