ÖSSZEFOGLALÓ Dr. Kónya István úrnak, a Kúria elnökhelyettesének részvétele a Közép-és Kelet-Európai Főbírák VI. Találkozóján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. június 28.
Ország: 
Szerbia
Város: 
Belgrád

2016. június 20-22. között Belgrádban rendezték meg a Közép- és Kelet-Európai Főbírák VI. Találkozóját, amelyen a Kúriát Dr. Kónya István elnökhelyettes képviselte.

A Közép- és Kelet-Európai Főbírák Konferenciája olyan önfenntartó szervezet, amelynek tagjai – huszonhárom ország főbírái – évente a tagországok egyikében találkoznak, hogy párbeszédet folytassanak az igazságszolgáltatást érintő közös kihívásokról, közösen keressék a megoldásokat, és megismerjék egymás jó gyakorlatait. A Konferencia kiemelt céljai közé tartozik a bírói függetlenség és feddhetetlenség támogatása, a bíróságok hatékonyabb működésének elősegítése és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése.

Az első találkozóra 2011-ben, a prágai székhelyű CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) Intézetben került sor. Ezt követően a Konferencia évente ülésezett, minden évben más tagországban: 2012-ben Albániában, 2013-ban Montenegróban, 2014-ben Grúziában, 2015-ben pedig Horvátországban. A konferenciát életre hívó, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának támogatásával működő CEELI Intézet folyamatos szakmai támogatást biztosít a Konferencia számára. A konferenciák „motorjai” John M. Walker és John Clifford Wallace amerikai szövetségi bírák, akik előzetes igényfelmérés alapján javasolnak témákat a főbírák számára, illetve moderátorként is hozzájárulnak a találkozók sikeréhez.

A belgrádi találkozó résztvevői hét témát vitattak meg, így többek között a legfelsőbb bíróságok hozzájárulását az igazságszolgáltatás minőségéhez, az ügyhátralékok kezelését és az alternatív vitarendezési mechanizmusokat, a legfelsőbb bíróságok együttműködését az Emberi Jogok Európai Bíróságával, a bíróságok és a sajtó kapcsolatát.

Dr. Kónya István elnökhelyettes úr az igazságszolgáltatás minőségéről szólva ismertette a Kúria rendelkezésére álló jogegységi eszközöket és a joggyakorlat-elemzés intézményét. A konferencia második napján röviden ismertette a tárgyalás nyilvánosságát érintő magyar jogi szabályozást, és szólt a Kúriának a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos gyakorlatáról. Az Európai Emberi Jogi Bírósággal folytatott együttműködésről szólva kiemelte, hogy a Kúria havonta hírlevelet bocsát ki a kiemelkedő jelentőségű strasbourgi ítéletekről.

A konferencia záró napján a házigazda, Dragomir Milojević úr – a szerb Legfelső Semmítőszék elnöke – ünnepélyes aláírásával csatlakozott a 2015. évi, horvátországi találkozó alkalmával elfogadott Brijuni Nyilatkozathoz, amelyben a Konferencia tagjai megerősítették a bírói függetlenség alapértéke iránti elkötelezettségüket, és meghatározták az abból következő követelményeket a bírák kinevezése és javadalmazása, a bíróságok igazgatása, a másik két hatalmi ággal fennálló kapcsolatok terén.

2017-ben A Közép- és Kelet-Európai Főbírák VII. Találkozójának házigazdája Magyarország lesz.

Budapest, 2016. Június 28.

A Kúria Sajtótitkársága