Sajtóközlemény a Knk.IV.38.133/2015/3. számú, az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének tilalmával kapcsolatos kúriai döntésről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. február 23.

A Kúria Knk.IV.38.133/2015/3. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 140/2015. számú határozatát megváltoztatta, és az

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról?”

kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet hitelesítette.

A Kúriának a kérdés hitelesítése során két kérdésben kellett állást foglalnia. Egyrészt, hogy az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a közvetlen és jelentős költségvetési érintettség fennáll-e, másrészt, a kérdés megfelel-e az egyértelműség követelményének.

A Kúria áttekintette az Alkotmánybíróság és saját korábbi gyakorlatát és megállapította, hogy a termőföld, mint az Alaptörvényben is nevesített vagyontárgy más vagyontárgyakhoz képest eltérő kezelése alkotmányosan indokolható. A kérelmező hitelesítésre feltett kérdése a költségvetésről szóló törvényt közvetlenül és jelentős módon nem érinti, ezért nem ütközik az Alaptörvény 8.cikk (3) bekezdés b) pontjában foglalt tilalomba.

Megállapította a Kúria azt is, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmű, félre nem érthető, mind a választópolgári, mind a jogalkotói egyértelműség kritériumainak megfelel. Érvényes és eredményes népszavazás esetében a tilalom a népszavazásról szóló törvény értelmében három évig köti a jogalkotót.

A végzés teljes szövege a Kúria honlapján megtalálható.

2016. február 23.

A Kúria Sajtótitkársága