Tájékoztató a Kúria Bfv.III.299/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. július 10.

Nem követi el a tiltott adatszerzés bűntettét aki munkahelyének egyik helyiségében mozgásérzékelős, felvételek készítéséra alkalmas kamerát szerel fel, annak érdekében, hogy az ott történteket rögzítse.

A terheltet a járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozott jogerős végzésével a Btk. 422.§ (1) bekezdés b) pontjába ütköző tiltott adatszerzés bűntette miatt 1 év 6 hónap időtartamra próbára bocsátotta.

A jogerős ítélet ellen a Legfőbb Ügyészség a Be. 416. § (1) bekezdés a)  pontjára hivatkozással a terhelt javára, a tiltott adatszerzés bűntette miatt emelt vád alóli felmentés érdekében nyújtott be felülvizsgálati indítványt.

A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati indítvány alapos.

A felülvizsgálat során irányadó tényállás szerint a terhelt a mozgásérzékelős, felvételek készítésére alkalmas kamerát munkahelyén, a kft. női mosdójában szerelte fel.

A Btk. 422. § (1) bekezdés b) pontjában írt bűncselekményt az követi el, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából más lakásában, egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti,
A magánlaksértés jogi tárgya: a lakás, illetőleg a lakáshoz tartozó egyéb helyiség és a bekerített hely zavartalan használatához fűződő érdek, vagyis az ún. házijog. Nem valósulhat meg ezért a középületekben, intézményekben, hivatalokban, gyárakban, üzemekben, boltokban levő, de nem lakás céljait szolgáló helyiségekbe való jogtalan bemenetel vagy bent maradás, mivel ezek kívül esnek a házijog körén [BJD 5128., 7501., 8177., BH 1994.523.].
A tényállás elkövetési magatartásai: a más lakásának, egyéb helyiségének vagy az azokhoz tartozó bekerített helynek titokban való átkutatása, illetve az ott történtek technikai eszköz alkalmazásával való megfigyelése, vagy rögzítése; más közlést tartalmazó zárt küldeményének felbontása vagy megszerzése, és tartalmának technikai eszközzel való rögzítése; elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított vagy azon tárolt adat kifürkészése, és az észleltek technikai eszközzel rögzítése.
Titokban való átkutatás alatt a lakás, egyéb – a lakáson kívül minden más – helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített helynek a jogosult tudtán kívüli, módszeres átvizsgálását értjük. A lakásban, egyéb helyiségben vagy azokhoz tartozó bekerített helyen történteknek technikai eszközzel való megfigyelésén az ottani eseményeknek: személyek mozgásának, magatartásának, szóbeli megnyilvánulásainak, illetve azok hiányának az érzékszervekkel való huzamosabb ideig tartó észlelését; rögzítésén pedig a fentiek kép- és/vagy hangrögzítő eszközzel való felvételét értjük. (A felvétel digitális vagy analóg jeleket rögzítő eszközzel is történhet.)
A fentiek szerint a terhelt maradéktalanul megvalósította az adott bűncselekmény elkövetési magatartását, vagyis a tárgyi oldal szükséges eleme tényállás szerű, viszont az elkövetés helye tekintetében nem, ezért bűncselekmény megállapítására sem kerülhet sor.

A kifejtett indokoknak megfelelően a Kúria a Be. 427. § (1) bekezdése alapján a járásbíróság  végzését  megváltoztatta és a  terheltet a Btk.422. § (1) bekezdés b) pontjába  ütköző tiltott adatszerzés bűntette miatt emelt vád alól a Be. 6. § (3) bekezdés a) pontja  alapján, a Be. 331. § (1) bekezdése szerint felmentette.

Budapest, 2017. július 10.

A  Kúria  Sajtótitkársága