Például 06/05/2023
Például 06/05/2023

A Kúria elnöke az InfoRádió Aréna műsorában

Az InfoRádiónak adott interjút 2022. július 19-én Varga Zs. András, a Kúria elnöke.

A beszélgetésben a többi között szó esett az Európai Bizottság ajánlásairól: a jogállamisági jelentésről, a bírói függetlenségről, a bírói kinevezési gyakorlatról és az ezzel kapcsolatos hatásköri vitákról. Az elmúlt időszak munkáját értékelve a Kúria elnöke beszélt a jogegységről, a korlátozott precedens rendszerről, a Kúria ügyelosztási rendjéről és a Bírák Etikai Kódexét érintő kérdésekről is.

Bíróságok Napja

„Az elmúlt évet a Kúrián a „jogegység évének” neveztük, mivel 2021-ben az ítélkezés olyan módszerekkel és gyakorlattal gazdagodott, amelyek világosan és egyértelműen a jogegységet tartották szem előtt” – emelte ki köszöntőjében a Kúria elnöke, a Bíróságok Napjának központi ünnepségén, július 15-én. Dr. Varga Zs. András önmagában is jelentős értéknek nevezte az egységes bírósági gyakorlatot, amelynek köszönhetően hatékonyabban, eredményesebben tudjuk ellátni alkotmányos feladatainkat.

A Kúrián véget ért a kirendelt bírók tevékenysége

Az elmúlt években folyamatosan arra törekedtünk, hogy a Kúria ítélkező tevékenységét kizárólag pályázat útján ide kinevezett vagy áthelyezett bírák lássák el. Hosszú idő után, 2022. július 16-tól a Kúrián nem ítélkezik kirendelt bíró, ettől a naptól megszűnik az eddig még itt dolgozó bírák kirendelése.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.047/2021/6. számú, közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogsértés megállapítása iránt indult perben meghozott döntéséről

A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, amelyben megállapította, hogy a Népszava című napilap 2020. április 28-i számában megjelent „Krónikus” című karikatúra közzétételével a lap kiadója megsértette a felperes keresztény vallási közösséghez tartozásával összefüggésben érvényesített, emberi méltóság védelméhez való személyiségi jogát, és ezért az alperest a lap hasábjain nyilvános elégtétel adására, valamint 400.000 forint sérelemdíj megfizetésére kötelezte.

Oldalak