Például 06/05/2023
Például 06/05/2023

299 éves a Kúria mint állandó bíróság

Az Aranybulla 1222-ben és Magyarország későbbi törvényei is tartalmaznak rendelkezéseket a Kúriáról. A jogtörténészek álláspontja szerint, amit a 100., illetve 200. évforduló megünneplése is alátámaszt, az állandó bíróságként történt letelepítésről rendelkező 1723. évi XXV. törvénycikk elfogadása, 1723. június 19-e tekinthető alapítási időpontnak.

Isten éltesse a Kúriát, bíráit és munkatársait!

Ismét kimagasló eredményeket ért el a Kúria az Európai Bizottság 2022. évi igazságügyi eredménytáblája szerint

Az Európai Unió igazságügyi eredménytáblája az Európai Bizottság éves, objektív adatokra épülő információs jelentése, amely valamennyi uniós tagállamra kiterjedően összehasonlító áttekintést nyújt az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságáról, minőségéről, függetlenségéről és amely ily módon alapjául szolgál a jogállamisági jelentésnek is.

Ünnepi megemlékezés az Ügyészség Napján

Június 10-e az Ügyészség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihirdetett első ügyészi törvényre emlékezünk. Ez alkalomból tartott központi megemlékezést június 9-én a Legfőbb Ügyészség, amelyen díszvendégként a Kúria elnöke is részt vett.

Ünnepi beszédében dr. Varga Zs. András az integrált francia magisztrátusi és a harmonizált magyar bírói és ügyészi szervezet sajátosságait és a különbség történeti okait mutatta be.

Budapest, 2022. június 9.

a Kúria Kommunikációs Osztálya

A Fővárosi Ítélőtábla összbírói értekezletén vett részt a Kúria elnöke

Június 8-án tartotta összbírói értekezletét a Fővárosi Ítélőtábla, amelyen részt vett Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke is.

Dr. Ribai Csilla elnök asszony éves beszámolója után dr. Kollár Zoltán, a Bírói Tanács elnöke adott tájékoztatást az elmúlt időszak eredményeiről. Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnökének a Fővárosi Ítélőtábla munkáját méltató hozzászólását követően az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Hilbert Edit és dr. Fatalin Judit foglalta össze a testület 2021. évi tevékenységének legfontosabb üzeneteit.

Oldalak