Például 06/10/2023
Például 06/10/2023

A bírói függetlenség intézményes garanciái. A Kúria Werbőczy Intézetének összehasonlító jogtörténeti konferenciája

A magyar bírói szervezet a 2021-es, a 2022-es és a 2023-as esztendőkben olyan kiemelt történelmi évfordulókra emlékezik, mint az Országbírói Értekezlet (1861), a II. András király által kiadott Aranybulla (1222), illetve a Magyar Királyi Curia mint állandóan működő legfelsőbb bíróság felállítása (1723).

Tájékoztató az Mpk.VIII.10.163/2022/6. számú határozatról

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a kérelmezett szakszervezet sztrájk megtartását megelőző egyeztetést kezdeményezett a kérelmező munkáltatónál hét követeléssel, közöttük „egységes társasági üzemanyagnorma meghatározása” és „saját gépjárművel történő járatfelvétel esetén a tényleges utazási költségek megtérítése” iránti igénnyel. A felek közötti első egyeztetésen a kérelmezett jelezte, hogy amennyiben a követeléseinek a kérelmező nem tesz eleget, úgy figyelmeztető sztrájkot fog tartani, és bejelentette, hogy arra mikor fog sor kerülni.

Állami kitüntetésben részesült dr. Vezekényi Ursula

Dr. Vezekényi Ursula nyugalmazott kúriai tanácselnök 2023. március 16-án – nemzeti ünnepünk alkalmából – több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során főként a társasági és a cégjog területén végzett, nemzetközileg is elismert, magas színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át dr. Varga Judit igazságügyi minisztertől.

Dr. Vezekényi Ursula 1979-ben végzett az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

Az izraeli nagykövet látogatása a Kúria elnökénél

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2023. március 14-én hivatalában fogadta Izrael Állam magyarországi nagykövetét, Őexcellenciája Yacov Hadas-Handelsman urat.

Nagykövet úr bemutatkozó udvariassági látogatása keretében kötetlen beszélgetést folytatott a Kúria elnökével, amelynek során a jogi hagyományokat és a jog fejlődésének szerepét részletesebben is érintették.

Budapest, 2023. március 14.

A Kúria Kommunikációs Osztálya

Oldalak